Осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията ...

Осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията

Въвежда се пълна дигитализация на имотния регистър


Осигуряване на цялостна цифровизация на имотния указател, воден от Агенцията по вписванията, посредством основаване на електронни партиди на недвижимите парцели и електронни партидни каузи с вписаните актове и приложените към тях документи. Това плануват промени в Закона за кадастъра и имотния указател, които Министерството на правораздаването разгласява за публично разискване.

Още през 2000 година бе планувана законодателна промяна в системата на вписванията, посредством прекосяване от лична към действителна система на регистриране (не по персони, а по имот). Реформата предвиждаше и имотният указател да се води освен на хартия, само че и редом в електронен тип. Повече от 20 година по-късно тя не е осъществена на процедура – сега вписванията не престават да се реализират по персоналната система единствено на хартия, се сочи в претекстовете към законопроекта. 

С предлагания проектозакон нормативно се урежда имотният указател като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите парцели и електронните партидни каузи с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се еднаквост сред наличието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, надлежно наличието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира пълномощието на службите по вписванията да вкарват информация в електронните партиди на недвижими парцели и електронните партидни каузи на вписаните актове с приложените към тях документи.

Източник: novini.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg