Организацията на софтуерните компании - БАСКОМ, настоява да се разреши ...

Организацията на софтуерните компании - БАСКОМ, настоява да се разреши

Софтуерните компании искат да се разрешат присъствените фирмени обучения

Организацията на софтуерните фирми - БАСКОМ, упорства да се разреши провеждането на присъствено образование по подписаните контракти, финансирани от оперативна стратегия " Развитие на човешките запаси " (ОПРЧР). Това са образования, обвързвани със основаване на профилирани механически пълномощия и построяване на личностни умения за възстановяване на работните процеси, показват от БАСКОМ. Организацията съставлява над 90 софтуерни фирми и има над 120 асоциирани членове.

БАСКОМ подема самодейност в заповедите с противоепидемични ограничения на министъра на опазването на здравето да се откри вид за осъществяване на присъствени образования.

По информация на асоциацията над 80% от членовете ѝ търпят негативи от възбраната за провеждането им, която е в действие от втория локдаун – 28 ноември 2020 година

В същото време условията на ОПРЧР не позволяват дистанционно вид на осъществяване на образованията с определен посредством процедура външен реализатор. Това слага софтуерните фирми в обстановка, в която към този момент седем месеца те не могат да продължат започнатите образования и не са в положение да приключат осъществяването на плановете си съгласно плануваните от тях периоди.

" Ситуацията ощетява софтуерните фирми, защото в нашия бранш непрекъснатото надграждане в знанията и уменията е от основно значение за развиването на плановете и екипите. В същото време продължителният период на възбрана върху осъществяване на тези действия води до мощно ограничение на позитивните резултати и резултатите от тях, защото се попречва тяхната времева и смислова поредност. Паралелно с това епидемията изправя работодателите пред динамични предизвиквания, обвързвани с техния бизнес, и непрекъснато трансформира потребностите им ", разяснява ръководителят на УС на БАСКОМ Доброслав Димитров.

Източник: mediapool.bg