Окръжният съд във Варна разполага вече със собствени симулационни очила,

...
Окръжният съд във Варна разполага вече със собствени симулационни очила,
Коментари Харесай

Варненски съд се оборудва с нещо интересно

Окръжният съд във Варна разполага към този момент със лични симулационни очила, демонстриращи резултата на дезориентация, забавено време за реакция, комплициране и деформиране на зрението, вследствие използването на опиати и алкохол. Средствата за пазаруването им бяха обезпечени от Висшия правосъден съвет, в поддръжка на работата на институцията по просветителните стратегии - националната " Отворени съдилища и прокуратури “, районната " Час по правораздаване “ и " Младите и правораздаването “, ориентирана към студентите. Освен очилата, Варненският областен съд разполага към този момент и със особено създадена площадка за проби. Чрез нея, първи шестокласници от междинното учебно заведение с проучване на непознати езици " Ал. С. Пушкин “, имаха опция да усетят по какъв начин се трансформират усещанията им след приложимост на опиати и алкохол. Демонстрацията беше част от визитата им в Съдебната палата на Варна. Те желаеха да схванат повече за историята на съда, същината на работата на тази правосъдна инстанция и типовете каузи, които се преглеждат в нея.

След като минаха нормалната инспекция за сигурност, учениците бяха посрещнати от наказателния арбитър Даниела Михайлова, правосъдния админ Мирослава Славчева и от Диана Иванова – Връзки с обществеността. Децата научиха какви са разпоредбите за вътрешния ред, условията за облекло и пропускателния режим в правосъдните здания. Имаха опция да беседват с магистрата за наказателната отговорност, която носят, въпреки и ненавършили пълноправие, както и какво съставлява свидетелството за съдимост. Съдия Михайлова и правосъдните чиновници дадоха отговор на всички въпроси на учениците и им обясниха елементи от работата на съда, за който знаеха доста малко.

В края на срещата всеки от тях имаше опция да постави двата типа симулационни очила и да бъде провокиран да се оправи с няколко задания посредством особено създадената за тестванията площадка.

Децата трябваше да се движат по права линия или по лъкатушен път и да се навеждат, с цел да вземат нарисувани предмети. По-голямата част от тях не съумяха да се оправят със задачата. А арбитър Михайлова ги помоли да си показват, че с усещанията от очилата им се постанова да карат автомобил. Учениците споделиха, че за тях би било невероятно, защото мъчно се ориентират в пространството и нямат ясна визия за дистанциите.

На финала на срещата възпитаниците на междинното учебно заведение с проучване на непознати езици " Ал. С. Пушкин “ си направиха фотография за спомен с домакините от окръжния съд. На разлъка, всеки от тях получи образец от главния закон у нас – настоящата Конституция и осведомителни брошури – " Органите на правосъдната власт “, " Кой кой е в съда? “, " Трябва ли да алармирам и кого при осъществено закононарушение? “, " Участие на децата в наказателния развой “, " Решаване на разногласия отвън правосъдната зала “, " Защита в цифровия свят “, " Често задавани въпроси “.

С обезпечаването на симулационните очила и площадката за тестване, Окръжен съд – Варна се надява просветителните срещи през новата образователна година 2024/2025 година да бъдат още по- забавни, ефикасни и потребни за учениците, и студентите от Варна.

През тази образователна година Варненският областен съд е провел срещи с над 1000 подрастващи, с цел да увеличи тяхната плавна кулкура и информираността им за правосъдната власт.
Източник: varna24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР