Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето образование останахме

...
Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето образование останахме
Коментари Харесай

Студентските съвети: Останахме подведени, че висшето образование ще бъде безплатно, категорично сме против вдигане на таксите

" Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето обучение останахме подведени, че образованието за студентите в държавна поръчка ще бъде гратис за учащите се. В последната една година сме очевидци на безредица в политиките, които инициира МОН – от концепцията за гратис обучение до утвърждението на предлагането на университетските управления за повдигане на семестриалните такси. Това за нас е индикатор, че няма поредност при водената политика за възстановяване на средата за образование и живот на младежите. "

Това съобщи Националното предствителство на студентските препоръки (НПСС) в мнение към Министерски съвет по отношение на следващото повдигане на семестриалните такси. 

Публикуваме целия текст на мнението на НПСС без редакторска интервенция:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЦОКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

Националното посланичество на студентските препоръки в Република България в качеството си на единствен законоустановен орган в страната за отбрана правата и ползите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, показва своето отрицание за следващото повдигане на семестриалните такси за образование в държавните висши учебни заведения и научни организации за образователната 2024/2025 година.

Размерът на таксите за образование на студентите и докторантите се реализира според член 95 от ЗВО и е избран по образователно-квалификационни степени за студентите, надлежно по просветителна и научна степен " лекар “, по форми на образование и по професионални посоки според Класификатора на областите на висше обучение и професионалните посоки, одобрен с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г, по отношение на приемане на предложенията на държавните висши учебни заведения.

Поредното желано нарастване идва след фрапантно повдигане на семестриалните такси с над 30% през образователната 2023/2024 година. Тогава доводите на висшите учебни заведения бяха, че това е належащо на фона на високата инфлация и обезпечаване на по-високо качество за обучение. Поредното планувано повдигане на таксите става още веднъж по оферти на университетските управления и следва да бъдат отразени в образователната 2024/2025 година. Този път претекстовете са свързани с повдигане на издръжката за образование, избрана по реда на член 91, алинея 2, т.1 и т.3 от ЗВО.

Като учащи се и представляващи студентската общественост в страната показваме неодобрението си за предлагането за повдигане размера на семестриалните такси за образование в държавните висши учебни заведения и научни организации за образователната 2024/2025 година.

В последните няколко години оставаме с усещане, че в системата на висшето обучение се води политика във връзка с редовно повдигане на семестриалните такси, което постоянно се обвързва с популисткото изказване, че това е належащо, с цел да се вдигне качеството.

Ние, студентите, като ползватели в системата на висшето обучение останахме подведени, че образованието за студентите в държавна поръчка ще бъде гратис за учащите се. В последната една година сме очевидци на безредица в политиките, които инициира Министерството на образованието и науката – от концепцията за гратис обучение до утвърждението на предлагането на университетските управления за повдигане на семестриалните такси. Това за нас е индикатор, че няма поредност при водената политика за възстановяване на средата за образование и живот на младежите.

Наясно сме със обстановката, че качественото обучение изисква и нужните средства, само че признатата държавна политика на непрекъснато увеличение на таксите води до неразбираем небосвод за резистентност в процеси, в които попадат и опциите за прехрана на студентите за образование. Смятаме, че страната би трябвало да контролира този метод на непрекъснато увеличение на таксите на студентите и да се одобри механизъм, посредством който студента да има закрепена такса в границите на своето образование, а не да бъдем с неразбираем небосвод за бъдещето си.

Предстоящото нарастване визира над 149 000 учащи, а точно 143 870 студенти и 5357 докторанти в постоянна и задочна форма на образование. Всички тези младежи са решили опциите си за прехрана при започване на своето образование и непрекъснатото увеличение на таксите основава предпоставки доста от тях да пресечен образование, заради неспособност да се устоят. На мнение сме, че тази наклонност би трябвало да бъде прекъсната и страната да внесе по-ясни критерии за образуване и използване на таксите в процеса на образование.

Водещата наклонност за непрекъснато повишение на таксите основава условия за отпадане на 20% от учащите се в областта на висшето обучение. Най-засегнати са нашите сътрудници в специалностите в област " Аграрни науки и ветеринарна медицина “, " Здравеопазване “, " Спорт “, а фрапантно нарастване на таксите виждаме в област " Изкуства “.

В умозаключение бихме желали да изкажем безапелационното си противоречие с самодейността за увеличение на таксите за кандидатстване и образование в държавните висши учебни заведения и научните организации за образователната 2024/2025 година.

Напомняме на Министерство на образованието и науката, че следва да бъде регулатор в процеса на предложенията за непрекъснато повдигане на таксите и да организира политики, които да подсигуряват качествено и налично обучение за младежите в страната. За страдание не виждаме това да се случва и показваме своето безпокойствие в тази връзка.

Настояваме страната да подсигурява регулация на таксите за образование на студентите и докторантите в границите на тяхното образование и сме подготвени да участваме в процесите по разискване на тези въпроси.
Източник: varna24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР