Не всяка жена има баба, която е била свързана с ...

Не всяка жена има баба, която е била свързана с

Мистичните „бабини плитки“: забравените български поверия за косата и женската енергия

Не всяка жена има баба, която е била обвързвана с българския фолкор, само че няма по какъв начин нашата просвета да не провокира интерес у всяка от нас. Косата е съществен елементкакто за външността ни, по този начин и за културната ни принадлежност. Дори и да не се интересувате от фолкор, може би знаете, че косата е била от изключително значение за момата и омъжената жена в българския фолклор. Тя е знак за красота, здраве и достолепие.

В доста народни песни се възхвалява женската коса светла „ като свила “ или тъмна като „ разоран угар “. Всяка смяна в косите бележи някакво обстоятелство. Например, когато момичето се „ замомее “, стартира да се сплита на плитки. В някои краищаако се сгоди от една плитка, момата стартира да сплита две. Обикновено е друг и броя на плитките съгласно статуса на дамата: четен е при момите, а нечетен е при омъжената жена.Важно е било косата постоянно да е сплетена, тъй като тогава да се появиш на открито с разпусната косае като да отидеш по пеньоар в офиса в днешно време . Освен това дългите разпуснати коси отличават и демоничните същества като вили, юди и самодиви, а също и заболяванията, изключително чумата – оттова и поговорката „ чорлава като чума”.
 8 успокояващи и заземяващи ритуали  8 успокояващи и заземяващи ритуали  8 успокояващи и заземяващи ритуали  8 успокояващи и заземяващи ритуали
Има, схваща си, много по-характерни обичаи и традиции обвързвани с косите като „ бабината плитка “.

В блога си PranaAnaАнна споделя за личното си пътешестване към „ бабините плитки “ и корените си.

Преди години търсенето и желанието да се докосна и схвана повече за корена симе заведе на забавни места, а времето ми разказваше приказки за силата.
В облеклата и в българската носия е заложено голямото знание за материя, цвят и форма. В носиите има и една част, която е постоянно с нас, само че за която рядко се приказва, елементарно тъй като се съзира и всеки я носи на главата си. Това са нашите коси.Forgot to add the most important:
Bulgarian braids.
— с (@Ieptirica)
Всяка плика е с друг цвят, постоянно те не са идентични нито по мярка, нито по дължина, тъй като обособените плитки се принадлежали на разнообразни дами от рода.

В този вид носии всяка стара жена е наплитала и добавяла своята плитка към носията, а на края на плитката е закачала и неизменния пендар (знак за изобилие и положителен късмет). В това деяние съзираме нищо по-малко от позабравен обред за сливане и излъчване на силата в рода, обвързвана с женската енергия.

Носейки по този начин косите, невестата има директен досег до енергията и мъдростта на предходните генерации и черпи мощ за живот от своите предшественици по женска линия.
Затова е и огромна благословия да получиш бабината плитка.

Бабините плитки подаряват наследничките им с мъдрост и протекция, изключително най-младите. Освен че е красива, тази орис носи голямо културно значение, връзка с предците ни и родните ни места.Където и да сте по света, търсете знанието на културата си. Не от национализъм, а от обич към другите култури, в това число в тази, в която сте попаднали, когато сте се родили и с помощта на която сте се докоснали дотакива изящества.
 10 бабини мъдрости, които вършат живота по-елементарен  10 бабини мъдрости, които вършат живота по-елементарен  10 бабини мъдрости, които вършат живота по-елементарен  10 бабини мъдрости, които вършат живота по-елементарен

Източник: edna.bg