Не само ИТ секторът, но и икономиката като цяло се

...
Коментари Харесай

10 училища по модела ТУЕС са необходими на ИТ сектора


Не единствено ИТ секторът, само че и стопанската система като цяло се нуждаят от най-малко още 10 софтуерни учебни заведения в България, споделя Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ
(снимка: БАСКОМ)

Софтуерната асоциация БАСКОМ стартира поредност от срещи с софтуерните учебни заведения за мултиплицирането им до най-малко 10 в цялата страна. Първата среща беше с представители на ТУЕС.

„ Ще се срещнем с всички софтуерни учебни заведения в България, с цел да проучим детайлно техните модели на работа. Целта ни е да набележим методите за скалиране на тези модели. Неотдавна БАСКОМ съобщи, че освен секторът ни, само че и бъдещето на стопанската система като цяло се нуждаят от най-малко още 10 софтуерни учебни заведения в България ”, съобщи Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ.

Според нея, това явно е най-устойчивият метод да се зареди секторът с гении и е стъпка към генерална смяна в образованието в страната. „ За постигането на тази цел е нужна политическа воля, непрекъснат разговор с институциите, дълготраен ангажимент и надзор. От БАСКОМ сме подготвени да бъдем мотор на тези процеси ”, добави Митева.

ТУЕС, дружно с учебното заведение
Абитуриентски мъжки костюми
в гр. Правец са единствените настоящи все още междинни академични учебни заведения, основани в края на 80-те години по модели на сходни учебни заведения в Япония, Съединени американски щати, Индия и Китай. Ежегодно в ТУЕС приключват 100 младежи.
още по темата
„ Нашите изследвания демонстрираха, че в Индия и Китай по това време са основани хиляди сходни учебни заведения, което изяснява и високотехнологичния взрив на тези страни през днешния ден. Във Англия в последните години са основани 50 такива учебни заведения в подтекста на развиването на изкуствения разсъдък, което сигурно ще даде своето отражение ”, споделиха от Асоциацията на приключилите ТУЕС (АЗТУЕС) в лицето на Теодор Панайотов и Светослав Сотиров.

Според тях, уникалността на модела на ТУЕС се корени в STEM фокуса на учебното заведение, в директния достъп до бизнеса, в поддръжката на алумни общността и в тясното съдействие с Техническия университет, което се показва в достъпа до базата, стратегиите и преподавателите на университета.

„ ТУЕС стои сред междинното и висшето учебно заведение в България. Колкото повече такива учебни заведения има у нас, толкоз по-качествено ще е образованието и по-развита ще е средата. Това учебно заведение не основава емигранти. Всички оставаме тук и сътворяваме

добавена стойност за България ”, акцентира Теодор Панайотов.

Забележително е по какъв начин ТУЕС съумява да притегли толкоз преподаватели от бизнеса при съществуването на мощно рестриктивната нормативна уредба в това отношение. Светослав Сотиров изясни, че педагози по програмиране и доста други профилирани ИТ дисциплини за жал не се образоват в България и това е една от най-големите спънки при построяването на софтуерните учебни заведения.

В ТУЕС има 26 преподаватели и учители педагози и 54, които не са педагози, само че този модел е изключение за българската просветителна система. Той е вероятен с помощта на обстоятелството, че учебното заведение е под административното управление на самостоятелен университет, който взима независими решения и притегля преподаватели от бизнеса на цивилен контракти. В професионалните и профилирани учебни заведения под ръководството на МОН това е невероятно.

БАСКОМ и АЗТУЕС се сплотиха към 3 базови условия за създаване на бъдещите нови софтуерни учебни заведения, които следва да бъдат обсъждани на равнище МОН, локална власт и университети:
Отваряне на учебните заведения за преподаватели от бизнеса без наложителна педагогическа подготовка, като най-малко в софтуерните дисциплини, по които обективно не са налични педагози в България. Диференцирано възнаграждение на преподавателите и учителите въз основата

на два критерия – достиженията на учениците им и недостига на предмета/дисциплината, по която преподават. Изграждане на профилирани рамкови образователни проекти, съобразени с профила на съответното университетско/технологично учебно заведение.
АЗТУЕС е подготвена да се включи в работна група на БАСКОМ и двете асоциации да обединят старания и експертиза за привличане на повече покровители към идеята за основаване на най-малко още 10 сходни софтуерни учебни заведения в цялата страна.
Източник: technews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg