Налице е изразен кредитен растеж преди всичко при кредитите, обезпечени

...
Налице е изразен кредитен растеж преди всичко при кредитите, обезпечени
Коментари Харесай

БНБ затяга правилата за отпускането на ипотечни кредити

„ Налице е изразен кредитен напредък на първо място при заемите, обезпечени с жилищни парцел “, се споделя в известието.

 

Българска народна банка разпорежда на комерсиалните банки да ползват най-малко шест критерия, когато отпускат и предоговарят ипотечни заеми.

Задължителните критерии са:

 

Съотношения сред размера на заема и цената на обезпечението при отпускане;

Съотношение сред размера на настоящите заплащания по отношение на обслужването на дълга и месечния приход на кредитополучателя при отпускане;

Съотношение сред размера на настоящите заплащания по отношение на обслужването на заема, гарантиран с жилищен неподвижен парцел, и месечния приход на кредитополучателя при отпускане;

Съотношение сред размера на дълга и годишния приход на кредитополучателя при отпускане;

Съотношение сред размера на заема и годишния приход на кредитополучателя при отпускане;

Максимален период по контракта за заем (матуритет).

 

С решението си УС на Българска народна банка е приела и методика за пресмятане и задължава банките да се регистрират на всеки три месеца, както за всеки провиснал заем поотделно, по този начин и общо за всички заеми.

 

С решението си УС на Българска народна банка е приела и методика за пресмятане и задължава банките да се регистрират на всеки три месеца, както за всеки провиснал заем поотделно, по този начин и общо за всички заеми.

 

Централната банка ще упражнява непоколебим контрол върху спазването на разпоредбите, гласи още решението.
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР