На фона на шумно прокламираната среща на високо равнище на ...

На фона на шумно прокламираната среща на високо равнище на

Загърбването на изкопаемите горива твърде рано може да се окаже катастрофално

На фона на шумно прокламираната среща на високо ниво на Организация на обединените нации за климата (COP 26) в Шотландия при започване на ноември и скока на стойностите на енергията от един връх към различен , може да ви е простено в случай че се чудите, без значение на вижданията ви за изменението на климата, наистина ли опитите за ограничение на производството и потреблението на изкопаеми горива може да имат нещо общо с стойностите им, които се покачват толкоз шеметно в последно време . Съвсем не, отвръща по-консервативното крило на климатичното лоби, тази последна рецесия елементарно посочва , че би трябвало да преминем към по-чисти енергийни източници по-бързо.

Още по тематиката
Дори Фатих Бирол, началник на Международната организация по енергетика (МАЕ), твърди, че „ преходът към чиста енергия е решаване на казусите , които виждаме на маркетите на газ и електрическа енергия през днешния ден , а не причината за тях “. Такива възгледи макар че не издържат на инспекция , както би удостоверил даже незадълбочен взор към личната статистика на МАЕ, написа за Bloomberg Ричард Куксън, началник на изследванията и фонд управител в Rubicon Fund Management.

Правителствата по целия развъртян свят дадоха обещание да намалят драстично потреблението на изкопаеми горива и въведоха разпоредби и графици за това. За положително или лошо, те бяха подтикнати освен от тези , които се страхуват от трагични климатични промени, само че и от капиталова общественост , която желае да печели прилична възвръщаемост и в това време да се чувства добродетелна. Оттук и голямата мода към фондовете, отчитащи екологичните, обществените и управленските фактори (ESG), изчерпателен термин за група казуси , които имат доста малко общо с изключение на духа на времето. Компаниите, които копаят и добиват неща от земята или продават неща, които произвеждат доста газове, нормално не се радват на благоразположението на ESG фондовете, даже в случай че имат прелестни структури на ръководство .

Разбира се, ниските стойности на енергията през последните години изиграха своята функция , само че далеч по-голяма подбуда за изобилно лошото показване на енергийните фирми в световните показатели за акции през последното десетилетие е държавното контролиране и общата демонизация на авоарите на енергийните фирми . Чудно ли е въобще , че тези фирми намалиха явно вложенията , освен в нови находища , само че и за добиване на максимума от съществуващите? Инвестициите в изследвания за петрол и газ са намалели съвсем наполовина сред 2015 и 2020 година , съгласно МАЕ. Като цяло вложенията в изкопаеми горива спаднаха до 588 милиарда $ предходната година от 1 трилион $ през 2015 година Разбира се, този спад беше остър от пандемията от Covid-19, само че истината е, че даже и съгласно цифрите на МАЕ вложенията понижават от години.

Настоящите вложения са извънредно незадоволителни , с цел да бъдат в крайник с вероятното световно издирване на енергия през следващите години. С изключение на предходната година, общото издирване на енергия растеше с към 2% годишно през последните 10 години и евентуално ще продължи да нараства най-малко със същия ритъм , съгласно BP. По-голямата част от увеличението на търсенето идва от разрастващите се стопански системи . Можете да видите това в търсенето на петролни артикули като бензин, реактивно гориво и други сходни . Сред 34-те членове на Организацията за икономическо съдействие и развиване (ОИСР) - всъщност клуб на богатите страни - това издирване е непроменено през последните 10 години. В страните отвън Организацията за икономическо сътрудничество и раз то се повишава с 3% годишно. В Китай нараства с 5,5% годишно и наподобява съвсем няма интерес от страна на ръководещите в страната да се заемат с ограничение потреблението на изкопаеми горива.

Проблемът е, че възобновяемата енергия съставлява малка част от общото енергийно предложение . Ръстът на възобновяемите източници не съумява даже да даде отговор на растежа на общото глобално издирване на енергия. Прочетете това изречение още веднъж . Самата МАЕ споделя , че с актуалните политики и графици, вложенията в петрол и газ би трябвало да бъдат със стотици милиарди долари по-високи всяка година, единствено с цел да се даде отговор на вероятното издирване . При липса на такива вложения не трябва да се учудвате, в случай че стойностите на енергията се повишават - евентуално с доста повече. Настоящият скок на стойностите на природния газ евентуално е единствено началото. Разбира се, по-високите стойности ще доведат до спомагателни вложения , само че наподобява малко евентуално те да са задоволителни . И може да се появят в области като въглищата, които са по-евтини от, да речем, природния газ, само че и доста по-замърсяващи.

Без рационална , реалистична капиталова тактика - и график - за произвеждане на възобновяема енергия, резултатите от избягването на вложения в обичайни енергийни източници евентуално ще бъдат съвсем пагубни , даже в случай че съм единствено наполовина прав. Рязко по-високите стойности на енергията ще означават, благополучно с други неща, доста по-високи транспортни разноски , доста по-високи сметки за отопление и доста по-скъпа храна. Общият инфлационен напън ще продължи да пораства . По-високите стойности на енергията на някакъв стадий ще провокират световна криза , както направиха през 70-те години. Всичко това ще удари най-тежко бедните страни.

Много политически системи в развития свят към този момент са силно напрегнати. В Съединени американски щати , Англия и континентална Европа разделянето сред богатите и бедните, левите и десните, елитът и останалите, не помня да е бил по-голям. Бързо възходящите стойности на енергията и възможната световна криза евентуално ще доведат някои от тях до преломна точка. Правителствата и ESG инвеститорите могат да се чувстват колкото си желаят добродетелни, само че затварянето на очите за техните дейности - дълбоки рецесии, разбити общества и нови милиони гладуващи - не ги прави по-малко аморални . Пътят към пъкъла , в последна сметка, е застлан с положителни планове .

Източник: investor.bg