На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ ...

PromoMall.bg
На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ

Протокол от проведени консултации във връзка с изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

На 29.09.2022 година от 10,30 часа в залата на Централно управление на СЦДП Директива за птиците гр. Габрово се организира консултация за политиката и практиката в сферата на възлагане осъществяването на действия и за използването на дървесина в горските територии-държавна благосъстоятелност в обсега на активност на СЦДП Директива за птиците гр. Габрово през 2023 година.
На срещата са поканени и участват представители на браншовите организации в горския бранш по член 215 от Закона за горите и други организации ползватели на дървесина.
Документи

Източник: novinata.bg



КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg