Министерството на финансите преотвори тригодишна емисия левови облигации, чието първо

...
Министерството на финансите преотвори тригодишна емисия левови облигации, чието първо
Коментари Харесай

Показателите на краткосрочния дълг се влошават

Министерството на финансите преотвори тригодишна емисия левови облигации , чието първо издание бе в средата на април тази година.

Ценните бумаги са със относително висока рента - 3% годишно, което ги прави извънредно скъпи за всички финансови институции - от банките до пенсионните фондове.

Доходът на тези тригодишни левови скъпи бумаги е над този, който носят доста други финансови принадлежности със относително висок риск.

Например ипотечните заеми носят към 2.6% приход , а рискът по тях - според от обезпечението е сред 35% и 45 %. Държавните скъпи бумаги в евро пък са със 100% риск, тъй като са във валута друга от националната, а лихвата по най-краткосрочната (има се поради остатъчният период до падежа) евро емисия е 2.95%.

С други думи по отношение на лихвата въпросната левова емисия е по-натоварваща за бюджета , в сравнение с най-краткосрочната емисия в евро.

Нищо, че левовата е с нулев риск, а тази в евро е със 100% риск.

Според доходността реализирана при пласирането на емисията настоящето преотваряне е по - несполучливо при първото предложение на въпросната емисия през април тази годината.

Тогава реализирана междинна рентабилност е била 3.01%, а в този момент при преотварянето същите тези облигации са били пласирани при междинна рентабилност от 3.21 %.

С други думи в този момент купувачите са платили по-евтино на страната спрямо април за облигации с едни и същи параметри.

А това значи, че индикаторите на краткосрочния държавен дълг се утежняват .
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР