Максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование

...
Максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование
Коментари Харесай

Променят формулата на заплащане на лекарствата за инфекциозни болести

Максималната стойност за единица лекарствено вещество по интернационално непатентно название за лекарствената форма, която се заплаща от държавния бюджет, ще се дефинира в левове, като се взема цената, изчислена на база цена за същия лекарствен артикул по интернационално непатентно название със съответната лекарствена форма, заплащана от публичните фондове на референтните страни.

Това планува смяна в Наредба 34 от 2005 година за реда за възнаграждение от държавния бюджет на лекуването на българските жители за болести, отвън обсега на наложителното здравно обезпечаване, оповестена на уеб страницата на Министерство на здравеопазването за публично разискване.

Промяната се постанова поради усложнения, които задължението да се взема поради цената за единица лекарствено вещество по интернационално непатентно название за лекарствената форма от предходното договаряне, основава на притежателите на позволение за приложимост да вземат присъединяване в процедури по публични поръчки, осведомят от Министерство на здравеопазването. Особено това е проблем при обезпечаването на лекарствени артикули, нужни за лекуване на инфекциозни болести. По настоящия механизъм притежателите на позволение за приложимост са принудени да продават някои от своите артикули на цени под себестойността им, защото даже цената в Позитивния лекарствен лист (ПЛС) да е обновена съгласно новите действителности, то те следва да се преценяват с постигнатите при последното договаряне стойности, се споделя в претекстовете към плана.

„ Това нормативно условие принуждава притежателите на позволение за приложимост на тези лекарствени артикули да не вземат участие в процедурата по Закон за обществените поръчки или при присъединяване им да оферират по-висока стойност от заложената в спецификацията, защото не могат да осъществят облага, а даже в противен случай – биха претърпели обилни стопански загуби. От друга страна, през годините при провеждането на открити процедури по реда на Закон за обществените поръчки се следи една непроменлива стойност на договаряне на лекарствени артикули, които не са групирани независимо в Позитивния лекарствен лист от един собственик на позволение за приложимост “, написа в претекстовете на Министерство на здравеопазването.

С измененията в Наредбата се цели още да се подсигурява непрекъснатост на лекуването на българските пациенти с лекарствените артикули, заплащани по реда на наредбата.

Предложеният план на акт ще окаже финансово влияние, като разноските за осъществяването му ще са в границите на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 година Очаква се нарастване спрямо предходните три години, когато цената за единица лекарствено вещество по интернационално непатентно название за лекарствената форма на посочените лекарствени артикули е била образувана по аршин „ предходното договаряне, ако такова е извършено “.

За 2024 година за доставката на посочените лекарствени артикули, в случай че се вземе цената от предходното договаряне, прогнозният разход за тях ще бъде в размер на 400 282,56 лева В случай, че препоръчаната смяна бъде призната и посоченият аршин отпадне, средствата, които ще са нужни за закупуването на лекарствените артикули се чака да се усилят с 548 382 лева, само че единствено при положение, че в конкурентната процедура по Закон за обществените поръчки не бъде препоръчана по-ниска ценова оферта, споделят от Министерството.

Пълния текст на плана може да видите  а на претекстовете към него – 
Източник: zdrave.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР