Кое е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете за

...
Кое е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете за
Коментари Харесай

5G мрежата на Виваком превръща умния град в реалност

Кое е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете за интелигентен град - комфортен и безвреден превоз, безпроблемно паркиране, сметосъбиране или просто чист въздух? Решението на най-големите градски проблеми е в преимуществата на 5G мрежата на " Виваком " и построяването на така наречен интелигентен град, основан на интелигентни и устойчиви 5G решения, свързани с AVL § ticketing платформи за публичния превоз, градско видеонаблюдение, професионални WiFi системи в интерес на жители и администрация.Това обаче не е всичко - градът на бъдещето предлага 5G Smart Parking решения, усъвършенствано сметоизвозване, улично осветяване и не по-малко значимия мониторинг на качеството на въздуха и цифрово обучение. Какво тъкмо значи това и по какъв начин тези улеснения могат да бъдат внедрени, тъй че жителите доста да подобрят качеството на живота си в градовете?

Кое е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете за интелигентен град - комфортен и безвреден превоз, безпроблемно паркиране, сметосъбиране или просто чист въздух? Решението на най-големите градски проблеми е в преимуществата на 5G мрежата на " Виваком " и построяването на така наречен интелигентен град, основан на интелигентни и устойчиви 5G решения, свързани с AVL § ticketing платформи за публичния превоз, градско видеонаблюдение, професионални WiFi системи в интерес на
Всичко за Вашата сватба
жители и администрация.

Това обаче не е всичко - градът на бъдещето предлага 5G Smart Parking решения, усъвършенствано сметоизвозване, улично осветяване и не по-малко значимия мониторинг на качеството на въздуха и цифрово обучение. Какво тъкмо значи това и по какъв начин тези улеснения могат да бъдат внедрени, тъй че жителите доста да подобрят качеството на живота си в градовете?

Плевен и Ловеч към този момент знаят добре - в двата града има настоящи системи за видеонаблюдение и са осъществени два плана по обезпечаването на безвредна среда в учебните заведения, както и други 10 - за обезпечаване на предпазени безжични мрежи в учебните заведения. Отделно " Виваком " има над 20 плана в общините с доставка на клауд основани телефонни централи, отговарящи на условията за обслужване на жителите. Други пет плана пък са свързани с телевизия за бизнеса (TV4Business) с доставени услуги в хотели. " Виваком " е и WiFi4EU интегратор за няколко обитаеми места в района.
Градският превоз - най-много сигурност, най-малко неточности
Градският превоз е гръбнакът на огромния град. Всеки ден милиони българи стигат и се връщат от работните си места, разчитайки на публичния транспорт. Затова сигурността, планирането и приоритизирането на трафика са
Всичко за Вашата сватба
измежду най-важните задания пред всяка градска администрация. Този оптимизация на превоза може да бъде реализирана посредством 5G решенията на " Виваком ", свързани с внедряването на AVL § ticketing платформи. Предимствата им най-общо засягат понижаване на грешките при шофиране, възстановяване удобството на пасажерите, както и сигурността. И по-конкретно - платформите разрешават наблюдаване на държанието при шофиране, проявление на информация за маршрута, HD видеонаблюдение и други
Реклама
Ползите обаче са и за общините като админи на услугата градски превоз. Някои от преимуществата са свързани с ръководството, контрола и планирането на транспортните средства, които правят транспорт на пасажери, както и с повишение на тяхната сигурност посредством системи за видеоконтрол. Други пък засягат воденето на статистика за изпълнените курсове, както и извънредно значимата информация за броя на пасажерите и натовареността в другите региони и часови интервали. Всичко това дава опция за по-адекватно ръководство на градския превоз, а оттова и на по-доброто обмисляне на приходите и разноските. Но преимуществата на AVL § ticketing платформите не се изчерпват с изгодите за самите общини, само че и за пасажерите, които получават първокласен, комфортен и безвреден превоз с опция за обмисляне на пътуванията.
Камери, WiFi решения и паркиране
Умният град не е единствено
Всичко за Вашата сватба
интелигентен градски превоз. В града на бъдещето 5G мрежата на " Виваком " има безчет приложения, а част от тях са свързани с видеонаблюдението в превоза, образователните заведения, институциите, парковете, градините и други За общината сходни решения биха довели до сигурност и гаранция на публичния ред, както и ефикасното подкрепяне и контролиране на незабавна помощ, полиция и просветителни институции.

Предимствата за жителите също са безспорни - по експертни оценки това би довело до 30% понижаване на битовата престъпност. Не по-малко значими са и професионалните WiFi решения на " Виваком " в интерес на жители и администрация като автоматизираните паркинг системи, които могат да спестят доста главоболия на жители и общини. Изграждането на системи за интелигентен паркинг може да докара до спретнат и чист град с дефинирани зони за паркиране и ясна финансова дисциплинираност. А това е повече от значимо, защото паркирането е един от сериозните " градски " проблеми, чието решение би икономисало доста време за жителите.
Умни решения за боклуци и осветяване
5G мрежата на " Виваком " предлага и решения за отпадъците и осветлението в градовете. Тя разрешава на общините да управляват и усъвършенстват разноските на сметосъбиращите компании, а самите компании да работят с
Всичко за Вашата сватба
настоящи направления и да покачват успеваемостта на своята активност. Предимства има и за жителите, най-важното от които е опцията за усъвършенстване на такса " боклук " на база действително количество боклуци.
Реклама
" Виваком " предлага сходни решения и за уличното осветяване. Те биха довели до икономисване на електрическа сила, което в изискванията на непрестанно покачващи се цени е повече от значимо за бюджетите на общините и бизнеса. Възможностите на 5G мрежата на " Виваком " имат още плюсове за уличното осветяване като далечен мониторинг и надзор на всяка лампа и опция за надграждане на системите за още по-голяма оптимизация, като претовареност на личния състав да вземем за пример. А повече светлина и мъдро ръководство на мрежата значат и по-голяма сигурност и успокоение за жителите на града. И по-малко проблеми за полицията и общината.
5G и за въздуха
" Виваком " съумява сполучливо да съчетае бизнес и софтуерен метод и за още един съставен елемент от града на бъдещето - чистия въздух, който е причина за доста хора да изберат мястото, на което да живеят и да отглеждат децата си. Компанията предлага умни решения, свързани с даването на точни измервания на основни параметри за оценка качеството
Всичко за Вашата сватба
на въздуха. На тяхна база може още по-лесно и тъкмо да се образува показател за качеството на атмосферния въздух според директивите на Европейския съюз.

5G решенията на " Виваком " дават още една опция - за следене и на основни параметри за чистотата на въздуха като скорост, посока напразно и слънцегреене. Умните решения обгръщат и цифровото обучение, и образователния развой като цяло, както и е-администрацията - достъп до електронни документи, елементарно търсене, електронно гласоподаване за общински препоръки и още, и още.

5G мрежата на " Виваком " дава изобилен набор от благоприятни условия за основаването на интелигентни градове, които да доведат до по-лесен и комфортен живот за своите жители и до усъвършенстването на разноски за самите градски управи. На ход в този момент са общините, от които зависи умните градове от бъдещето да се трансфорат в градове от сегашното. Без повече очакване.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg