Клиентите на Топлофикация София“, които останаха изненадани от високите си

...
Клиентите на Топлофикация София“, които останаха изненадани от високите си
Коментари Харесай

Какво да направим при висока сметка за парно

Клиентите на „ Топлофикация София “, които останаха сюрпризирани от високите си сметки за планирано ползване през април, да подадат несъгласие към сдружението за начислените суми в 45-дневен период след приключване на интервала, за който се отнасят възраженията, макар поисканата от омбудсмана проф. Диана Ковачева изключителна инспекция.

Това поучават от некомерсиалния план в помощ на жителите „ Ние, потребителите “, а мотивът са устни рекомендации на касиери на доставчика към клиенти със повишени сметки да изчакат приключването на назначената инспекция.
 
С подадена публична тъжба засегнатите ще осведомят съответно търговеца за самостоятелните си искания по отношение на коректността на начислените суми за посочения интервал, без да изтърван инструкции за това период в Общите условия на сдружението. След това възраженията могат да се вършат единствено по общия исков ред пред родово способния съд. 
 
Важно е потребителите да имат поради, че без значение от подадената до топлофикация тъжба, те би трябвало да заплатят начислените във фактурата суми в период, а не да изчакват произнасянето на сдружението по тяхното недоволство. В случай че не го създадат, продавачът ще им начисли обезщетение за веселба в размер на законната рента от деня на забавата досега на заплащането на
дължимата сума. Надвзетите пари ще бъдат възобновени при възможна промяна след разглеждането на жалбата.

Проверка в „ Топлофикация-София “ поради сигналите за високи сметки

В Общите условия на „ Топлофикация София “ е посочено, че жалбата би трябвало да е написана на български език, да са посочени името и адресът на клиента, в какво се състои настояването, да са изложени събитията по случая и да са показани доказателства, в случай че клиентът разполага с такива. Изисква се също тя да е подписана от клиента или от акредитиран негов представител. 
 istock istock
Срокът за отговор е до 30 дни, когато е нужна инспекция на място или посредством търговеца, извършващ дяловото систематизиране.
Ако не сте задоволени от отговора на сдружението, можете да потърсите подпомагане от Комисията за енергийно и водно контролиране.
 
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg