Испания получава първи редовен грант след аванса, а България? Комисията ...

Испания получава първи редовен грант след аванса, а България? Комисията

Испания получава първи редовен грант след аванса, а България?

Испания получава първи постоянен грант след задатъка, а България? Комисията има голям брой рекомендации по българския План за възобновяване, разясняват икономистите от ИПИПрепоръчай (0)
След известно мъртвило към Механизма за възобновяване и резистентност и националните проекти на страните от Европейски Съюз, през последните дни още веднъж се нароиха вести, засягащи както българския документ, по този начин и някои забавни събития към дейностите на Комисията във връзка с обособени европейски страни, пишат в собствен разбор икономистите от ИПИ.

На 3 декември Европейската комисия път дава позитивен отговор на настояването на Испания по отношение на постоянно заплащане от 10 милиарда евро безплатна помощ по графика на националния си проект за възобновяване и резистентност. Това е първата позитивна оценка на Комисията по отношение на молба за постоянно заплащане след задатъците, които се получават при одобрение на народен проект на страна членка и бележи значима стъпка в осъществяването на Механизма. Испания показва своето първо искане за заплащане, отчитайки реализирани 52 основни стадия, покриващи промени в региона на устойчива подвижност, енергийна успеваемост, декарбонизация, съгласуваност и други

Плащанията по Механизма за възобновяване се основават на постигане на задачите и основните индикатори в осъществяването на вложения и промени, обрисувани в националните проекти на страните членки.

Испания е една от първите страни, подали своя проект пред Европейска комисия още през април 2021 година. Испанският проект за възобновяване и развиване включва необятен набор от вложения и промени в 30 тематични съставния елемент. Оценява се на грант от 65,5 милиарда евро, 13% от които (9 милиарда евро) са към този момент изплатени на Испания под формата на авансово финансиране на 17 август 2021.

Какво следва за испанския проект? Комисията следва да изпрати до Икономическия и финансов комитет своята позитивна оценка по отношение на сполучливото покриване от Испания на основните знаци и да получи тяхното мнение. ЕКОФИН има 4 седмици, с цел да вземе решение и да го показа пред Комисията за окончателната й оценка и решение за погашение на помощта.

И до момента в който Испания чака първото си публично заплащане по проекта за възобновяване, откакто е изпълнила задоволителен брой основни индикатори за промени и вложения, у нас нещата не наподобяват розови.

Най-напред България закъсня с изпращането на Националния проект за възобновяване, което лимитира опциите за приемане на задатък и за пускане на промените допустимо най-скоро. Въпреки по-късното показване, явно по проекта не е реализирано задоволително единодушие, тъй като съвсем два месеца след внасянето му Комисията към момента има голям брой въпроси и рекомендации. От последното писмо на Европейска комисия разбираме, че България следва да отговори на 207 въпроса, преди Комисията дефинитивно да утвърди проекта.

Сред забележките на Комисията са:

Трябва да се отстранен опциите за крос-субсидиране в групата БЕХ;
Липсват старания за действителна декарбонизация на икономиката;
Мерките, свързани с повишение отчетността на основния прокурор и битката с корупцията, не са достатъчни;
Трябва повече упоритост във връзка с постигането на основни знаци и цели и евакуиране по-рано на част от целевите индикатори.

Въпреки че мнения от страна на Комисията по проектите за възобновяване не са казус, последното развиване на събитията за България значи най-вероятно, че:

Аванс през тази година, както и се очакваше, няма да бъде получен;
Реформите и плановете може в допълнение да се забавят във времето и не е известно по кое време ще стартират;
Администрацията не съумява да създаде стратегически документ без директна политическа интервенция и поддръжка, без значение че огромна част от ограниченията не са нови, а промените се разискват от години;
Липсата на постоянно държавно управление не може да се компенсира от съществуването на длъжностен кабинет, без значение че официално видяно пълномощията му са същите.

Все още не е адресиран фундаменталният проблем с разминаването и неналичието на изясненост за разликата сред запаси, действия, резултати и резултати, както към този момент отбелязахме тук. Това затруднява процеса по основаване и осъществяване на качествени планове, както и формулирането на положителни знаци за оценка на постигнатото. За страдание, комбинацията сред политическа рецесия и усложнения във формулиране на промени, цели и знаци, както и слабото планиране, ще има отрицателни последствия върху опциите да се употребяват скоро европейските средства, с цел да се подкрепи възобновяване от рецесията и да се обезпечи резистентен напредък.

Източник: investor.bg