Интернет, електронно или онлайн? Без значение как назоваваме този тип ...

Интернет, електронно или онлайн? Без значение как назоваваме този тип

Дистанционното банкиране - мисия възможна и в България |

Интернет, електронно или онлайн? Без значение по какъв начин назоваваме този вид банкиране, в същността си то оферира една характерна и комфортна услуга за всички нас - да управляваме парите си отдалечено, без да се постанова да посещаваме физически банков клон и да приготвяме голям брой документи. Но наистина ли в действителност всичко това е по този начин?

Онлайн банкирането се трансформира в един от най-популярните принадлежности за осъществяване на банкови услуги в международен мащаб. Според изследване нa, през 2020 година близо 58% от популацията на Европейския съюз употребява интернет за осъществяването на банкови действия.

Еволюцията при отдалеченото банкиране стартира още през на предишния век, когато тази услуга оферира опция за дистанционно управление на финансите посредством модерната за годините си тогава система телетекст. Това се случва в Ню Йорк, където локална банка тества новаторския метод за даване на банкови интервенции от разстояние и поставя началото на този вид услуги по целия свят. Следват години на муден растеж измежду консуматорите на тази услуга, като все по-бързото развиване на световната интернет мрежа разрешава за пръв път през 1994 година банките да дават на клиентите си продукта “Онлайн сметки ”. Тази наклонност не престава гладко и през идващите години. През 2006 година, да вземем за пример, близо 80% от банките в Северна Америка към този момент оферират комфортната услуга за интернет банкиране.

Днес макар че онлайн банкирането несъмнено е още по-достъпно, като банковите процеси, от които имаме потребност, умерено могат да бъдат открити на нашето комфортно смарт устройство, с което сме всеки ден. Кредитиране, заплащане на сметки, парични преводи, информация за валутните курсове и още куп други преимущества са разполагаем през цялото денонощие за клиентите на онлайн банкирането.

Но макар цялото това улеснение избрани случаи изискват нашето значимо наличие във физически банков клон, с цел да получим желаната от нас услуга. Друг значим детайл е кредитирането, което през днешния ден е по налично от всеки път.

Истината е макар че, че без значение наистина ли използваме онлайн банкиране или не, редица банки изискват персоналното ни наличие, с цел да подпишем нужните за тях документи. Във времето, в което имаме удоволствието да живеем, такова посещаване може се окаже напрегната спънка пред нас, изключително в случай че имаме незабавна потребност от финансови средства.

Но допустимо ли е да имаме цялостно цифрово банкиране, което да отстрани визитата в банковите офиси? Това е главната концепция на първата напълно цифрова банка в България Bigbank, която това лято стъпи публично и у нас. С интервенции в редица европейски страни като Естония, Латвия, Литва, Швеция и Финландия, нейната активност е насочена към предлагането на надеждни, съвременни и комфортни онлайн банкови услуги.

Към този миг в България цифровата банка оферира потребителски кредити за самостоятелни абонати, като тяхното предпочитание е в близко бъдеще депозитните сметки също да участват в тяхното портфолио.

Потребителите могат да създадат избор сред няколко типа потребителски заеми с матуритет до 10 години, като утвърждението се реализира до 30 мин. Благодарение на платформата на Bigbank, идентификацията, кандидатстването и подписването на контракти се реализира по цифров път и в най-удобния за нас миг. В допълнение, клиентите могат да избират сред дребен потребителски кредит, финансиране, предназначено за покупка на автомобил или ремонт на жилище, както и неговото обзавеждане.

Изцяло цифровата Bigbank разрешава на нас - клиентите да бъдем обслужвани бързо и налично по метода на банкиране от разстояние, само че в това време напълно друго от това, което обичайните банки оферират. При Bigbank получаваме съвременно банкиране, построено напълно към нашите потребности - с повече еластичност и без компромис в качеството на обслужването.

Именно модерния цифров развой на кандидатстване, утвърждение и приемане на средствата непосредствено в банковата ни сметка, е най-хубавото изражение на концепцията за банкиране от разстояние, за която още през 80-те години на предишния век мечтаят консуматорите. В последна сметка не е значимо наистина ли банката ти разрешава да управляваш парите си цифрово, да имаш онлайн сметка, което по този начин или другояче другите банки оферират, а банковият ти сътрудник да ти пести най-ценното - времето. Добрата вест е, че това улеснение към този момент е налично и у нас, с помощта на Bigbank.

Източник: offnews.bg