Гражданска активност беляза срещите на кмета инж. Георги Павлов с ...

Гражданска активност беляза срещите на кмета инж. Георги Павлов с

Кмет се отчете пред гласоподавателите за първата година на в...

Гражданска интензивност беляза срещите на кмета инж. Георги Павлов с жителите на кварталите „ Гергьовден “, „ Крушака “,селата Дюлево и Смилец през тази седмица.

В малко изложение кметът покаже резултатите от едногодишното си ръководство. И на четирите срещи присъстващите високо оцениха работата по инфраструктурните обекти – замяна на тръбопровод, канализация и благоустрояване на улиците „ Независимост “, „ Марко Нешев “, „ Пенчо Генов “, „ Бойчо Ханджиев “, „ Димчо Дебелянов “, „ Христо Ботев “, „ Димитър Благоев “, „ 20-ти април “, „ Стрелец “, приключените поправки на детската градина, градската баня, стадиона, в това число и сондажния бунар към него за поливната система, ритуалната зала в гробищния парк, тоалетните в постройката за професионално образование в Софийски университет „ Св. св. Кирил и Методий “ и хигиеничен възел в Историческия музей, язовир „ Калаващица “, водохващането в с. Блатница, трети етаж на постройката на БКС, новоизградените спортна площадка в двора на гимназията и детска площадка в парка пред банята, три нови детски площадки в Ромския квартал, с. Свобода и с. Блатница и доста други настоящи ремонтни и възстановителни действия.
Не бяха подминати придобиването на общинско имущество – два парцела: в центъра на Стрелча и с. Дюлево, нова транспортна техника – сметосъбираща машина, трактор с прикачен инвентар и цяр автомобил за потребностите на Домашен обществен патронаж, обществените услуги, които в никакъв случай не са били толкоз мощно застъпени, както през тази една година – към 200 консуматори и заети лица и 5 нововъведени услуги-Детска млечна кухня, Център за обществена рехабилитация и интеграция, „ Асистентска поддръжка “, „ За заслужен живот “ и „ Патронажна грижа+ “.
Още първоначално кметът Георги Павлов ясно очерта профила и смисъла на тези самобитни цивилен конгреси, илюстрирани с мисълта на Левски „ кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се изправим и дружно да вървим, в случай че ще бъдем хора “, което по натурален път подтиква гражданската интензивност.
Присъстващите жители бяха единомислещи, че за една година е реализирано доста, което на фона на годините безучастие закупува още по-висока стойност, само че и сложиха пред кмета както краткосрочни, по този начин и дълготрайни казуси за разрешаване.
За Дюлево и Смилец най-належащите казуси са обвързвани с деретата, за които Общината към този момент изготвя план за подсилване и изчистване пред Междуведомствената комисия за възобновяване и подкрепяне, както и положението на улиците, за които кметът акцентира, че скорошното насипване с трошен камък на най-накърнимите е единствено началото.
Подобреното улично осветяване също бе маркирано като позитивен факт и бяха посочени единствено обособени проблемни случаи, които към този момент са разрешени. Бяха сложени и други казуси от всекидневието, за които бяха взети незабавни ограничения.
С жителите на кварталите „ Гергьовден “ и „ Крушака “ кметът разиска казусите по сметосъбирането и сметоизвозването. Много жители се изказаха, че акцията за разделно събиране е потребна самодейност, която би трябвало да продължи все по-активно. Инж. Георги Павлов акцентира, че посоката е вярна, откакто имаме записан прогрес, само че процесът на осъзнаване и смяна на навиците е дълъг и Общината ще продължи да осведоми жителите.
Естествено в центъра на конструктивния разговор с живущите на двата квартала бяха казусите на благоустрояването на улиците. Инж. Павлов изясни, че в най-къс период стартира подмяната на тръбопровод и канализация на улиците „ Петра челник “ и „ Стара планина “, а в границите на 2 години за „ Марица “ и „ Средна гора “ за кв. „ Гергьовден “.
За кв. „ Крушака “ бе набелязано за благоустрояване в средносрочен проект продължението на ремонтираната улица „ 20-ти април “ до „ Яко Кацаров “ и „ Енчо Фингаров “.
Всички настоящи казуси, посочени от жителите бяха разказани и по тях управата ще предприеме своевременни ограничения.
Срещите на кмета инж. Георги Павлов ще продължат през следващата седмица по сления график:
Понеделник 25 октомври 17.30 ч. – кв. „ Сръбенец “;
Вторник 26 октомври 17.30 ч. – кв. „ Господа “;
Сряда 27 октомври 10.30 ч. – с. Свобода;
Сряда 27 октомври 17.30 ч. – кв. „ Витоша “;
Четвъртък 28 октомври 10.30 ч. – с. Блатница;
Петък 29 октомври 17.30 ч. – Ромски квартал.

Източник: marica.bg