Георги Събев е съветник по земеделие, рибарство и международна търговия

...
Георги Събев е съветник по земеделие, рибарство и международна търговия
Коментари Харесай

Георги Събев: Надявам се, че ЕС и КНР ще стигнат далеч заедно

Георги Събев е консултант по земеделие, риболовство и интернационална търговия в Европейския парламент и някогашен зам.министър на земеделието на Република България. За КМГ той разяснява връзките сред Европейския съюз и КНР, в подтекста на комерсиалната вероятност в актуалния динамичен свят и във връзка идната среща на върха в Пекин на 7 декември т.г.

Европейският съюз е най-големият търговски блок в света, състоящ се от 27 страни членки с обединен пазар на артикули, капитали и услуги, обединен митнически съюз и обща комерсиална политика. Китайската национална република от своя страна e първа международна мощ в редица стопански индикатори с отлични вероятности за растеж и устойчиво развиване и в бъдеще.

Търговските взаимоотношения сред Европейски Съюз и Китай и в този момент са на доста положително равнище. За 2022 година Китай е вторият най-значим търговски сътрудник на Европейски Съюз. При вноса, КНР е в действителност най-значим сътрудник, бидейки първи по мярка вносител. Над 20% от вноса в Европейски Съюз идва от Китай с обща стойност над 620 милиарда евро за 2022 година Износът към Китай също е извънредно значим и след Съединени американски щати и Англия, износът за Китай заема трето място и съставлява близо 10%, или малко над 230 милиарда евро за 2022 година

Тенденцията през последните години и при вноса от Китай и при износа за републиката е за растеж, само че вносът е в по-големи размери и пораства с по-голяма скорост, в сравнение с износа. Поради тази причина Европейският съюз има отрицателно комерсиално салдо с републиката с наклонност на растеж към този момент няколко години – без спиране от 2017 година насам.

По-задълбоченият взор на структурата на вноса и износа за 2022 година демонстрира, че близо 98% (626 милиарда евро) от цената на артикули, които влизат в Европейски Съюз, са индустриални. Само 1,6% (около 10 милиарда евро) се поставят на земеделските артикули, а близо 1,8 милиарда е вносът на артикули от лов на риба. При стоките, който Европейският съюз изнася за Китай, индустриалните артикули също имат максимален превес – близо 93 %, което се равнява на близо 213 милиарда евро. Делът на земеделските артикули, които Европейски Съюз изнася за националната република, е по-голям в сравнение с при вноса – близо 7% и е на обща стойност от близо 16 милиарда евро. Продуктите на лов на риба, изнесени в Китай, са на стойност 0,7 милиарда евро и съставляват към 0,3% от целия експорт от Европейски Съюз към азиатската страна.

В подтекста на увеличаващия се размер и размер на търговията сред Европейския съюз и Китай, бизнесите от двете страни явно правят оценка пазарните благоприятни условия, които предлага другата страна. На фона на това през 2012 година на политическо равнище в Европейския съюз се взе решение за слагане на основите на Всеобхватно съглашение за вложения – ВСИ (на британски CAI – Comprehensive Agreement on Investment). Споразумението ще сътвори нови благоприятни условия, както за европейските компании, искащи да разширят активност и наличие в Китай, по този начин и за китайските, заинтересувани от бизнес в Европа. Европейският съюз има процедура с още по-всеобхватни съглашения, само че ВСИ е първа доста значима и нужна стъпка, с която връзките ще се развият и надградят в бъдеще. Чрез съглашението ще отпаднат редица усложнения и административни практики, които до в този момент са попречили разгръщането на капацитета на двете стопански системи. След 35 кръга от договаряния, на 30.12.2020 година договарянията кардинално и механически завършиха. Сега остава процесът на сключване и ратификация да стартира, като упованията са, че това ще стане след края на 2023 година

Важно е да се напомни, че политическото съдействие сред Европейски Съюз и Китай по тематики свързани с световните провокации остава на високо равнище. Парижкото съглашение от 2015 година, с което се цели да се понижи резултатът от човешката активност върху климата, е крайъгълен камък към този момент на практика във всички политики на Европейския съюз в сегашния програмен интервал, а по този начин ще бъде и за в бъдеще. Поради тази причина отдръпването на Съединени американски щати преди няколко години беше ненадейно и не бе посрещнато въодушевено в Брюксел, даже в противен случай. На фона на това обаче, Китай затвърди уговорката си по Парижкото съглашение и се утвърди като предвидим сътрудник в битката с световното предизвикателство. Това беше мощен жест и знак, които потвърждават, че Европейският съюз и Китай споделят обща визия за бъдещето.

Друго значимо съглашение, което също слага основите на задълбочаване на съдействието, е Споразумението за съдействие сред Европейски Съюз и КНР за протекция на географските инструкции. Споразумението е в действие от 1-и март 2021 година и то обезпечава взаимно признание и отбрана на в началото 100 продукта с географски означения от Европейски Съюз и 100 от Китай, а до четвъртата му година всяка от страните ще добави още по 175 такива продукта. Географските инструкции са доста значим и все по-значим детайл от комерсиалната политика на Европейски Съюз. Освен че развиват бизнес, те развиват и европейските селски районни, тъй като редица от тези предпазени артикули се създават тъкмо в такива райони. Европейският съюз притегля от ден на ден свои сътрудници към тази политика на международно равнище, тъй като от ден на ден страни виждат добавена стойност и за своите производители, произвеждащи неповторими локални артикули. Чрез съглашения за взаимно признание на артикули с географски инструкции се основават нови търговски благоприятни условия. С подписването и влизането в действие на съглашението за географски инструкции сред Европейски Съюз и Китай, Европа получи още един съидейник на международно равнище за тази значима за Европейски Съюз политика и инструмент.

Европейският съюз и Китай и в този момент са солидно взаимосвързани в областта на търговията и бизнеса. С подписването и влизането в действие на съглашения сред най-големия търговски блок в света – Европейски Съюз и Китайската национална република, ще се основат още повече благоприятни условия за бизнеса, само че и за усилване на взаимоотношенията сред учени, жители, общности. Логиката на комерсиалните взаимоотношения може да бъде систематизирана в известната мъдрост „ Ако искаш да стигнеш бързо – върви самичък. Ако искаш да стигнеш надалеч, върви със съидейници “. Надявам се, че Европейският съюз и Китайската национална република ще стигнат надалеч, дружно.
Източник: pogled.info

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР