Емисията облигации с лихва 9.5% от декември 2023 г. ще

...
Емисията облигации с лихва 9.5% от декември 2023 г. ще
Коментари Харесай

tbi bank планира да издаде нови облигации през юни

Емисията облигации с рента 9.5% от декември 2023 година ще бъде позволена до търговия на Българската фондова борса (БФБ) скоро

tbi bank възнамерява ново обществено предложение на облигации, ориентирано към институционални и самостоятелни професионални вложители. Проспектът към този момент е утвърден от Комисията за финансов контрол (КФН). Падежът на новата облигация е 2,5 години (30 месеца), като купонните заплащания са дължими на тримесечие. Банката има право да изкупи назад облигациите 1 година преди падежа. Началото на общественото предложение и цялостният текст на проспекта ще бъдат оповестени на интернет страницата на tbi bank минимум 7 дни преди старта на записването.

Междувременно, облигациите, които tbi bank издаде през декември 2023 година, скоро ще могат да се търгуват на Българската фондова борса (БФБ), откакто и този проспект на банката – за вторично търгуване, беше утвърден от КФН.

Благодарение на доверието на вложителите в tbi , през 2023 година банката издаде сполучливо две излъчвания облигации с рента до 9.5%, структурирани да дават отговор на условията за принадлежности на допустимите отговорности (MREL). И двете регистираха поръчки над размера на излъчванията, като огромният интерес бе деклариран от разнообразни вложители – институции като пенсионни фондове, ръководещи сдружения, застрахователни и държавни компании, както и от самостоятелни професионални вложители.

tbi bank е най-рентабилната банка и банката с най-голям напредък на българския пазар (според Капитал K10, 2024). През 2023 година tbi реализира най-високия растеж на активите (близо 40%) измежду всички банки в България и регистрира рекордна консолидирана чиста облага в размер на 42.4 млн. евро. Тази положителна наклонност продължава и през първото тримесечние на 2024 година с чиста облага в размер на 11.3 млн. евро (близо 40% повече спрямо резултата за същия интервал на предходната година) и растеж на активите от близо 35% на годишна база, достигайки 1.57 милиарда лева

„ Искаме да предложим на вложителите еластичен капиталов инструмент със относително краткосрочна и атрактивна възвръщаемост, близки до тези на предходните ни облигации. Според нас главният лихвен % в Еврозоната към този момент доближи върха си, което дава отлична опция зa инвестиция с добра закрепена рентабилност “, споделя Лукас Турса, изпълнителен шеф, tbi bank.

Повече информация за финансовите резултати и облигациите на tbi bank може да намерите тук или като се свържете с нас на [email protected] или +359 878 429 832.

За tbi bank   

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и районен водач в различните разплащателни способи. Банката построява екосистема, която комбинира финансиране и извършване на покупки, с които дава отговор на потребностите на клиентите. tbi е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху даването на финансови артикули и услуги, които улесняват живота на потребителите. Оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва. Чрез разнообразни цифрови канали и доверени партньорства с над 26 000 търговски обекта, tbi има потребителска база от над 2 милиона клиенти и е отпуснала близо 750 000 финансирания през 2023 г. Утвърдената ранглиста Капитал K10, 2024, още веднъж дефинира tbi за най-рентабилната банка (номер 1 в пет от пет критерия за рентабилност) и за банката с най-висока напредък (номер 1 в три от три критерия за растеж) в България за 2023 година

(платено съобщение)

Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР