Екипите, които работят с деца с риск за отпадане от

Екипите, които работят с деца с риск за отпадане от ...

Екипи в Пловдив връщат в училище деца, застрашени от отпадане от системата


Екипите, които работят с деца с риск за отпадане от образователната система вече започнаха работа. В Пловдив те правят срещи с родители и обходи в кварталите Северен и Източен.

Нели Хорозова, която е ръководител на групата, каза пред БНТ, че през последните 4 години учениците, които се връщат в системата, са все повече, нямат новоотпаднали деца.

Източник: bnt.bg