Друг основен източник на вредни газове са пожаритеВойната на Русия

...
Друг основен източник на вредни газове са пожаритеВойната на Русия
Коментари Харесай

Войната в Украйна е генерирала емисии, еквивалентни на 150 милиона тона въглероден диоксид

Друг главен източник на нездравословни газове са пожарите

Войната на Русия против Украйна е предизвикала повече нездравословни за климата излъчвания на парникови газове през първите си 18 месеца, в сравнение с страна като Белгия за цяла една година, демонстрира неотдавнашно проучване.

Международен екип от откриватели, управителен от нидерландския академик Ленард де Клерк, пресметна, че от началото на съветската инвазия в Украйна през февруари 2022 година са отделени излъчвания, еквивалентни на 150 милиона тона въглероден диоксид (CO2), свързани съответно с военните дейности, заяви Българска телеграфна агенция.

Данните от изследването, които бяха предоставени на ДПА преди публикуването им, бяха показани по време на срещата на Конференцията на страните по Рамковата спогодба на Организация на обединените нации за климатичните промени (КОП28), която тази година се организира в Дубай, в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

За да сравнят по-добре отделените излъчвания, учените постоянно преобразуват статистическите данни за разнообразни други парникови газове в еквивалентни на въглеродния диоксид (CO2) въз основа на техния условен принос за следствията от световното стопляне.

Проучването, извършено от Инициативата за отчитане на парниковите газове във войната (Initiative on GHG Accounting of War), демонстрира, че към една четвърт от еквивалентните на 150-те милиона тона въглероден диоксид (CO2) нездравословни излъчвания, отделени през този интервал, са породени от директните бойни дейности - да вземем за пример потреблението на гориво от страна на войските.

Друг главен източник на нездравословни за околната среда газове са пожарите, които предизвикват 15 % от излъчванията. Според изчисленията 12 % от излъчванията се дължат на самолетите, които употребяват обходни направления заради затварянето за голям брой самолетни компании на засегнатото от войната въздушно пространство.



По оценки на интернационалния екип от откриватели най-вече парникови газове, еквивалентни на 54,7 милиона тона въглероден диоксид, или 36 % от общите излъчвания, са свързани с дейностите по възобновяване на бомбардирани здания и на развалената на инфраструктура - да вземем за пример разрушената язовирна стена " Каховка " в Южна Украйна.

Строителният бранш, в който се употребява голямо количество бетон, по принцип е един от секторите с доста високи излъчвания на парникови газове. За него екипът от откриватели пресмята с какъв брой биха могли да се понижат излъчванията посредством потреблението на материали, които вредят по-малко на околната среда.

Де Клерк акцентира, че е значимо да се обърне внимание на директните и непреките излъчванията от споровете, които постоянно биват подценявани в обичайните калкулации. " Световната общественост би трябвало да вземе поради въздействието на въглеродните излъчвания от военните спорове ", съобщи откривателят. " Емисиите от войната, произлизащи от войната на Русия в Украйна, ще бъдат първият случай, в който сходни излъчвания са изчислявани, и с тези данни Русия ще може да бъде подведена под отговорност за вредите, които страната е нанесла на нашия климат ", добави той.

Изследователите пресметнаха, че войната на Русия е предизвикала в Украйна вреди за климата в размер на към 9,6 милиарда $, които са се отразили на целия свят. Стойността е изчислена посредством потреблението на така наречен междинна " сенчеста " цена (паричната стойност, избрана за нереална или нематериална стока, която не се търгува на пазара бел. ред.) на въглеродния диоксид (CO2), възлизаща на 64 $ за еквивалент на един звук въглероден диоксид излъчвания, като при тази цена се взимат поради и обществените разноски. 

" Русия би трябвало да компенсира, защото нейният акт на експанзия докара до обилни излъчвания на парникови газове в атмосферата, множеството от които дават началото си от територията на Украйна ", съобщи Де Клерк пред ДПА. " Тези спомагателни излъчвания форсират отрицателните последствия от изменението на климата. Русия би трябвало да компенсира Украйна посредством Международния обезщетителен механизъм, в границите на който ще бъдат обезщетени вредите от войната, нанесени на хора, предмети и околната среда ", добави той. " Щетите върху климата би трябвало да бъдат включени към този механизъм ", означи откривателят.

Има смисъл това да се документира в регистъра на вредите от войната на Русия в Украйна, който бе основан под егидата на Съвета на Европа, където се документират разрушенията в Украйна, с цел да може Русия да бъде подведена под отговорност, съобщи Де Клерк. Регистърът се преглежда като първата стъпка по пътя към евентуални обезщетителни заплащания за Украйна, отбелязва ДПА.
Източник: trud.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР