Добавка от 160 лв. за месеците ноември и декември 2021 ...

Добавка от 160 лв. за месеците ноември и декември 2021

По 160 лв. бонуси ще получат директорите, които организират тестване в училище

Добавка от 160 лева за месеците ноември и декември 2021 година ще получат към заплатите си учебните шефове, които провеждат проучване на учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, с цел да обезпечат присъствено образование в безвредна среда. Това към този момент са единствено ръководителите на учебни заведения с паралелки от I до IV клас, които се върнаха в клас от 10 ноември.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков регламентира спомагателното заплащане със заповед, която промени разпоредбите за установяване на работните заплати на шефовете на общинските и държавните учебни заведения и останалите просветителни институции.
Над 6,2 млн. лева отиват за премии за шефове на учебни заведения и детски градини
Министерският съвет отпусна 6 214 113 лева за спомагателни хонорари за реализирани резултати на 3802 шефове на общински детски година..

На 11 ноември беше подписан анекс към Колективния трудов контракт в системата на предучилищното и учебното обучение, който регламентира в допълнение заплащане от 100 лева месечно до края на тази година за учителите и непедагогическите експерти, които тестват учениците.

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

Източник: actualno.com
PromoMall.bg