До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания ...

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания

До 20 000 лв. за хора с увреждания за стартиране на собствен бизнес

До 20 000 лева могат да получат хора с увреждания за започване или развиване на личен бизнес. Средствата се отпускат от Агенцията за хора с увреждания за покриване на разноски за основаване на ново дружество, строително-ремонтни работи, съоръжение на работни места, стартов най-малък оборотен капитал и къс обучителен курс за притежателя на предприятието.

За финансиране могат да кандидатстват хора с 50 и над 50% понижена продуктивност, според решение на ТЕЛК или НЕЛК. Те не би трябвало да имат учредено еднолично дружество, както и да са съдружници в други търговски сдружения. След довеждане докрай на плануваните съществени действия хората с увреждания интензивно би трябвало да работят в полза на основаните със дотацията предприятия. Собствено финансиране не се изисква.

Проектните оферти би трябвало да бъдат изпратени до 20 юни 2022 година в Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Документите могат да бъдат занесени на място или да бъдат изпратени по пощата или по електронен път на [email protected]

Повече информация може да бъде открита в графа Проекти/Програми, секция „ Самостоятелен бизнес “ на уеб страницата на Агенцията за хората в увреждания.

Източник: profit.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg