Диабетът и сърдечносъдовите заболявания са глобални епидемии и са сред

...
Диабетът и сърдечносъдовите заболявания са глобални епидемии и са сред
Коментари Харесай

Диабетът увеличава с над 2 пъти риска от сърдечна недостатъчност

Диабетът и сърдечносъдовите болести са световни епидемии и са измежду водещите аргументи за заболеваемост и смъртност в международен мащаб. Диабетът води до редица сърдечносъдови затруднения. Сърдечносъдовите болести са най-честата причина за гибел при хората със захарен диабет като честотата е два до три пъти по-висока спрямо хората без захарен диабет. Дългосрочните резултати на високата кръвна захар, която постоянно е обвързвана с високо кръвно налягане и висок холестерол, както и други рискови фактори, покачват риска от сърдечносъдови затруднения - инфаркт на миокарда, инсулт, болест на периферните артерии и застойна сърдечна непълнота. Повече по тематиката пред Диляна Панайотова описа лекар Спас Бегов, кардиолог в УМБАЛ " Св. Екатерина ".

Доктор Бегов, кои са рисковите фактори за сърдечносъдови болести при хора със захарен диабет?

Захарният диабет самичък по себе си е рисков фактор за сърдечносъдови болести и е обвързван с по-висока периодичност на останалите сърдечносъдови рискови фактори. Статистиката демонстрира в действителност плашещи данни. През 2000 броят на болните от захарен диабет е бил към 160 милиона, като се чака през 2025 година те да надвишават 300 милиона. Около 70 000 души годишно в България губят живота си в резултат на сърдечносъдови болести. Смята се, че над 400 000 души страдат от диабет в страната, а диабет вид 2 съставлява 90% от всички диабетни болести в международен мащаб. С диабетна макроангиопатия като едно от затрудненията се сблъскват на процедура към 50% от хората. При този патогенен развой се покачва вероятността от развиване на исхемична болест на сърцето с почти 3 пъти, а гангрена на крайниците с 20 пъти. Важен фактор в развиването на диабет и сърдечносъдови болести е фамилната анамнеза. В случай че един или повече членове на вашето семейство да вземем за пример са имали инфаркт в по-млада възраст това усилва вашият риск за сърдечносъдово заболяване. Захарният диабет се съпровожда с формиране в междинните и огромните съдове на атеросклеротични плаки. Базалната мембрана на съдовете се удебелява и некротизира. Допълнително се следи интензивно формиране в лумена на съдовете на тромботични маси, способстващи за още по-голямо задръстване на техния лумен. В резултат на протичащите промени региона, която се кръвоснабдява от наранена артерия стартира да получава незадоволително количество О2 и се подлага на исхемични нарушавания. Съществува известно количество фактори, повишаващи вероятността от развиване на това заболяване. На първо място, това е дълго нетретирана хипергликемия. Нарушение на липидния продан, устойчивост към инсулин, редовно повишение на кръвното налягане, наднормено отсрочване на мастна тъкан. Затлъстяването е значим рисков фактор. Натрупването на мастна тъкан в региона на корема е тясно обвързвано с развиването на сърдечносъдови болести. Наднорменото тегло е фактор за развиване на диабет вид 2. Съвременният метод на живот е обвързван с понижена двигателна интензивност, заради което броят на изгорените калории е надалеч по-малък, в сравнение с признатите с храната, което води до затлъстяване. Заседналият метод на живот също по този начин форсира процесите на атеросклероза. Тютюнопушенето също по този начин като рисков фактор удвоява риска от настъпване на сърдечносъдови болести. Комбинацията от съществуване на захарен диабет и тютюнопушене може да докара до прогресивно свиване на кръвоносните съдове с течение на времето и заради това премахването на тютюнопушенето като рисков фактор е доста значимо. Тютюнопушенето може да засегне очите и също по този начин може да повреди кръвоносните съдове на краката, което в допълнение усилва риска от ампутация при хората със захарен диабет. Високите равнища на LDL холестерола могат да доведат до формиране на плаки и свиване и сгъстяване на стените на артериите, което затруднява притока на кръв от сърцето към всички останали елементи на тялото. Триглицеридите са различен тип мазнини в кръвта, които също могат да покачат риска от ССЗ, когато равнищата им са прекомерно високи. Ниските равнища на HDL холестерола, именуван добър холестерол, също могат да усилят риска от сърдечносъдови болести, защото главната функционалност на HDL холестерола е да отстранява отлаганията насъбрани по вътрешността на кръвоносните ви съдове, като по този метод усъвършенства придвижването на кръвта.

До какви сърдечносъдови болести може да докара диабетът?

Такова заболяване да вземем за пример е сърдечната непълнота. Връзката сред захарния диабет и сърдечната непълнота идва от прогресиращата атеросклероза и структурните промени на миокарда. Над 10% от диабетиците имат сърдечна непълнота, а почти 30% от пациентите със сърдечна непълнота имат диабет. Диабетът покачва с над 2 пъти риска от развиване на сърдечна непълнота. Рисковите фактори за развиване на сърдечна непълнота при пациенти със захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, кардиомиопатия, хипергликемия и др. Диабетната кардиомиопатия е друго срещано затруднение в резултат на диабет и се характеризира с миоцитна хипертрофия и интерстициална фиброза, както и с увреждане на дребните кръвоносни съдове. Диабетната кардиомиопатия може да докара до сърдечен случай чрез коронарна атеросклероза и хипертония. Диабетиците са склонни да имат по-голяма сърдечна маса, спрямо хората, които не страдат от диабет. Освен това пациентите с диабет са склонни да имат леко понижена диастолна функционалност спрямо недиабетиците. Повишеният синтез на триглицериди при пациенти със захарен диабет води до нараснало наличие на триглицериди в миокарда. Повишеното сърдечно струпване на триглицериди е обвързвано с липотоксичност и изменена калциева хемостаза в миокарда, като и двете въздействат негативно върху диастолната функционалност. Между 40%-75% от пациентите със захарен диабет и без признаци на изявена коронарна артериална болест страдат от диастолна дисфункция.

Диабет вид 1 или диабет вид 2 е по-рисков за развиване на сърдечна непълнота?

Съдовите произшествия като инфаркт, инсулт, периферна артериална тромбоза са по-често срещани затруднения на захарен диабет вид 2, за сърдечната непълнота това предписание не важи. И двата вида захарен диабет вид 1 и 2 крият нараснал риск от сърдечна непълнота, като се счита, че тя се среща по-често при вид 1 диабет. Трябва да отбележим, че сърдечната непълнота е първа демонстрация на сърдечно заболяване при диабетици. Пак ще кажа, че съществени рискови фактори за сърдечна непълнота са отминалостта на диабета, неприятният надзор на кръвната захар, на дислипидемията и артериалното налягане, наднорменото тегло, атеросклеротичната коронарна съдова болест. Най-рискови са диабетиците с бъбречна непълнота.

Как диабетът поврежда сърцето до положение на сърдечна непълнота?

Механизмът на увреждане на сърдечния мускул при диабет е комплициран. Намесва се микроваскуларното увреждане на дребните съдове, които хранят миокарда. Нарушава се храненето на мускулните кафези, което предизвиква структурни и функционални нарушавания на сърдечния мускул. За увредата роля оказва и самостоятелната невропатия, която съставлява понижено разпределяне на лявата сърдечна камера в диастола. Така се понижава размерът на постъпващата в сърцето кръв и това е в основата на сърдечна непълнота със непокътната секта на изтласкване.

Какви проучвания се предлагат за открива на сърдечна непълнота?

Започва се с цялостна кръвна картина, уринен разбор, серумни електролити, урея, креатинин, глюкоза, гликиран хемоглобин, липиден профил, чернодробни ензими, желязо и тирео-стимулиращ хормон (TSH). Задължително е осъществяване и на електрокардиограма.Провеждането на рентгенография на бял дроб може да покаже белодробен застой или други аргументи за зной, с изключение на сърдечна непълнота. Ехокардиографията оказва помощ за оценка на структурните и функционални промени в сърдечния мускул, като по този начин се открива дали става въпрос за сърдечна непълнота с понижена или непокътната секта на изтласкване. При диабетици с потвърдена сърдечна непълнота и висока възможност за коронарна съдова болест, се предлага осъществяване на коронарография.

Какви превантивни ограничения би трябвало да подхващат пациентите с диабет, с цел да се предпазят от сърдечносъдово заболяване?

Има доста неща, които могат да се създадат, с цел да се понижи риска от сърдечносъдово заболяване като те са годни освен за диабетиците. Важен е контролът на кръвната захар, защото се счита, че положителните равнища на кръвната захар понижават риска от сърдечносъдови болести със 42% и смъртността от сърдечносъдов случай с 57%. Важен е контролът на мазнините, а здравословният хранителен режим и физическата интензивност оказват помощ за нормализиране на равнищата на холестерола. Важно е да се управлява и кръвното налягане. Отново ще отбележа какъв брой е значимо да се поддържа обикновено телесно тегло, защото това има значима роля в лекуването на захарния диабет и в намаляването на риска от сърдечносъдови болести. Здравото сърце изисква постоянна физическа интензивност, която подкрепя поддържане на кръвното налягане, равнищата на мазнините в кръвта и на кръвната захар.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР