Българската банка за развитие (ББР) публикува в четвъртък отговори на

Българската банка за развитие (ББР) публикува в четвъртък отговори на ...

И хора с лоша кредитна история могат да вземат безлихвен заем заради Covid-19.


Българската банка за развитие (ББР) публикува в четвъртък отговори на често задавани въпроси за отпускане на безлихвени кредити до 4500 лв. за граждани, прекратили работа заради Covid-19.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. 

Седем банки вече отпускат кредитите - УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Алианц Банк, Търговска банка Д, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка.

Изрядното кредитно досие не е изискване за кандидатстване по мярката, съобщават от ББР. "Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с Covid-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева", посочват от държавната банка.

ББР позволява кандидатстване за кредит, ако кандидатът има просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката. В този случай обаче потребителят трябва да декларира пред банката, че е запознат и е съгласен със средства от кредита да бъдат погасени лични задължения по наложения запор.

Източник: mediapool.bg