Анализът е от седмичния бюлетин на В момента Европейският съюз ...

Анализът е от седмичния бюлетин на В момента Европейският съюз

Ударници и сметкаджии: кои страни поискаха заеми по плановете си за възстановяване

Анализът е от седмичния бюлетин на

В момента Европейският съюз се открива в позицията да оферира на своите членове това, което тук обичаме да назоваваме " пари против промени ". Възможностите, които дава Механизмът за възобновяване и резистентност на страните от Европейски съюз да подкрепят стопанските системи си и да се върнат по-бързо на пътеката на ускореното и стабилно икономическо развиване посредством промяна и структурна смяна, са невиждани. Създадена е такава среда за европейските страни-несъмнено за тези, които имат концепция и предпочитание да се реформират съгласно дадените от Европейски съюз насоки и сложени лишения, само че и предвид на характерните за всяка стопанска система предизвиквания и недостатъци-която те сами мъчно биха могли да реализират. От едната страна стоят разпоредбите и условията на Механизма, а от другата-размерът и обсегът на финансирането.

Безвъзмездните схеми за финансиране на препоръчаните планове за промени в проектите за възобновяване на обособените страни авансово са лимитирани от страна на Комисията до 338 милиарда евро по настоящи цени, като те се разпределят сред обособените страни на база на следните правила: Освен тях, Механизмът планува и спомагателни 385,8 милиарда евро под формата на заеми за 27-те страни членки, като всяка страна има право в своя проект за възобновяване и резистентност да изиска заемно финансиране в размер на до 6,8% от своя брутен народен приход (БНД) за 2019 година

Вече 25 страни са подали своите национални проекти за утвърждение пред Комисията (без Нидерландия и България), като разпределението сред безплатна помощ и заеми е показано на графиката по-долу.

 Ударници и сметкаджии: кои страни желаеха заеми по проектите си за възобновяване

Голяма част от страните членки показват желания към безвъзмездните схеми. Засега 18 страни не плануват да употребяват заемните принадлежности на Механизма. От останалите 7 само Италия и до прочута степен Румъния дават приоритет на заемите. Това не е изненадващо заради няколко аргументи. Първо, безвъзмездните помощи нормално са желани, защото се смятат за " лесни пари "-финансиране от общия бюджет на съюза, което страната ще получи, без да й се налага да мисли по какъв метод ще върне в миналото. Второ, грантовете по-просто се обвързват с промени, които страната и нейната управа да прави. Трето, заемите в допълнение усилват задлъжнялостта на страните, което е съществено задължение за част от тях, до момента в който безвъзмездното финансиране е доход в бюджета и усъвършенства фискална позиция.

Планът на Италия е забавен, защото включва разнородни схеми и принадлежности за финансиране на плановете и промените на страната. Италианският проект планува безплатно финансиране в размер на 68,9 милиарда евро и заем в размер на 122,6 милиарда евро. С изключение на две категории, а точно-Н. " Устойчива транспортна инфраструктура " и О. " Мрежи, услуги и телемедицина за териториална здравна поддръжка ", които ще се финансират единствено със заеми, за всички останали категории Италия желае както безплатно, по този начин и дългово финансиране.

Въпреки всичко макар че наподобява, че голям заемен запас-близо половината от препоръчаното от Комисията, ще остане необработен- страните са декларирали заеми общо в размер на към 166 милиарда евро от възможните 389 милиарда Разпределението все още посочва, че едвам 34% (при планувано 47%) от финансирането на националните проекти на европейските страни се базира на заемни принадлежности (графика 2). Изгодните изисквания за заеми, които Комисията оферира, очевидно не се оказват задоволително привлекателни. Вероятно заради тази причина и Комисията е оставила опцията страни, които желаят да получат в допълнение заемно финансиране (ако да вземем за пример решат да извършат спомагателни реформи), да го създадат до 31-ви август 2023 година, само че в този случай би трябвало да показват преработен проект за възобновяване.

 Ударници и сметкаджии: кои страни желаеха заеми по проектите си за възобновяване

Възможна догадка е, че социалното мнение като цяло е доста по-внимателно при харчене на обществен запас, обезпечен със заем, до момента в който за така наречен грантове в прочута степен има приемливост към успеваемостта. Често на казуси за изгодата и стойността на даден капиталов план, финансиран с безплатни средства " извън ", се дава отговор с причини, че парите по този начин или другояче са заложени, че няма да се връщат, че другояче ще се изгубят и така нататък От друга страна, най-малко на доктрина, в случай че парите би трябвало да се връщат, въпреки и за доста десетилетия и при ниска рента, най-малко страхливо се слагат казуси за успеваемост, за потребност, за показване на финансов модел, за предстоящи доходи или икономисване на разноски и други

Очакваме да забележим какъв избор е създало българското държавно управление за финансиране на своите промени посредством Плана за възобновяване и резистентност, като можем единствено да се надяваме, че то ще употребява оптимално предоставените от Комисията финансови и други благоприятни условия.

Всичко, което би трябвало да знаете за:
Рубриката “Анализи ” показва разнообразни гледни точки, не е наложително изразените отзиви да съответстват с публицистичната позиция на “Дневник ”.

Източник: dnevnik.bg