Ако поне половината от учениците в една паралелка имат зелен ...

Ако поне половината от учениците в една паралелка имат зелен

Паралелка с 50% ученици със зелен сертификат може да се върне в клас

Ако най-малко половината от учениците в една паралелка имат зелен документ, те могат да се върнат в клас, без да бъдат тествани. Това значи да имат годен документ за имунизиране, преболедуване, съществуване на антитела или негативен резултат от лабораторен тест - антигенен или PCR.

Това написа в насоките, съгласувани сред Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването. Насоките са обновени и са одобрени със взаимна заповед на министрите на опазването на здравето и на образованието и науката през днешния ден .

По данни от осведомителната система на Министерство на здравеопазването имунизираните възпитаници в страната са 6,84% . Преболедувалите възпитаници от V до XII клас са малко над 19 000 . МОН не разполага с данни за учениците с антитела.

Останалите възпитаници ще продължат да се образоват в електронна среда , до момента в който бъдат обезпечени проби за COVID-19 , с цел да бъдат изследвани те два пъти в седмицата.
 Заради липса на проби МОН предлага зелен документ за огромните възпитаници
Заради липса на проби МОН предлага зелен документ за огромните възпитаници

В момента проби има единствено за учениците до 4 клас до края на седмицата

С новите правила се позволява на частните учебни заведения сами да закупуват проби за учениците от V до XII клас, с цел да възстановят присъствения образователен развой, без да чакат доставка от страната. Тестовете би трябвало да дават отговор на условията на Министерството на здравеопазването (МЗ), които важат и за тези, купувани от страната. Решението не не анулира уговорката на Министерството на образованието и науката (МОН) да даде на частните учебни заведения безвъзмездни проби, само че когато такива бъдат обезпечени от Министерство на здравеопазването.

Идеята на новите насоки МОН аргументира с желанието да форсира връщането в учебно заведение на колкото може повече възпитаници макар незадоволителните количества проби, получени до момента.

Регионалните ръководства на образованието в страната са осведомени за измененията още през днешния ден. Очаква се учебните заведения, които извършват новите условия, най-малко отчасти да възстановят присъственото образование за учениците от V до XII клас още от понеделник, 29 ноември т.г.

Източник: news.bg