Ако е имало препоръка от МОН при провеждането на процедури ...

Ако е имало препоръка от МОН при провеждането на процедури

Университети харчат, МВР проверява - кой всъщност плаща аванси преди свършена работа по общежития?

Ако е имало рекомендация от МОН при провеждането на процедури за ремонт на общежития университетите да заплащат всичко предплатено (т.е. 100% предплатено заплащане на сумите по договора), не всички са я изпълнили. В това число влиза Софийският университет. Условието в контракта му за 5 млн. лева без Данък добавена стойност е заплащане след осъществена работа . Поръчката на УАСГ и Техническия университет обаче е за 100% предплатено заплащане на контрактуваната сума, откри.

Припомняме, че на 19-ти ноември Групово дело " Национална полиция " (ГДНП) извърши – Софийски университет " Св. Климент Охридски ", УНСС и Техническия университет. Проверката беше направена за да се обясни метода, по който са изразходвани милиони левове, отпуснати от страната за възстановяване на общежитията . Припомняме също по този начин, че с разпореждане на Министерския съвет (ПМС) 219 от 17.08.2020 година са отпуснати целеви средства на държавните висши образователни заведения, притежаващи студентски общежития, за възстановяване на битовата общодостъпна и обществена среда в размер на 98 млн. лева, а не както оповестиха от Министерство на вътрешните работи в петък – 68 млн. лева С Постановление на Министерски съвет 53 от 18.02.2021г. в допълнение са отпуснати още 10 000 000 лева

" С цел потребление на обезпечените бюджетни средства, с писмо от Министерството на образованието и науката е предложено при подготовката и провеждането на публичните поръчки университетите да заложат опция за предплатено заплащане на 100% от цената на договорите към фирмите-изпълнители. В хода на почналата инспекция чиновници на Отдел " Икономическа полиция " на ГДНП са изискали от университетите нужните документи, свързани със подписани контракти, гаранции, заплащания и осъществена активност, както и с метода на извършените процедури ", оповестиха след инспекцията от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

си сложи за цел да направи лична инспекция за няколко университета.

Университети и контракти
Голямата поръчка на Софийски университет " Св. Климент Охридски " е финализирана малко откакто е оповестено миналогодишното разпореждане на държавното управление. Тя е за строително-монтажни, строително-ремонтни и консервационно-реставрационни работи в здания на Софийския университет. В това число влизат ректоратът на Университетската библиотека, факултетите по публицистика, биология и богословие, астраномическата обсерватория и метеорологическата станция в Борисовата градина, жилищна постройка в София на ул. " Ген. Гурко " №7, учебно-научните бази в гр. Елена и в с. Жеравна.

Договорът с консорциум " Рест Строител " е подписан от стигналия до на 17-ти септември, 2020 година. Той е на стойност 5 млн. лева без Данък добавена стойност (или 6 млн. лева с ДДС). В консорциума вземат участие компаниите " Строител " ЕООД и " Реставрация 02 " ЕООД, като договорът е оповестен в университетския профил на купувача в целокупност, дружно с приложенията към него.

Поръчката на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е инженерингова (за планиране, строителство и авторски надзор) при осъществяване на ограничения за енергийна успеваемост, ремонт и обзавеждане на постройката на студентско общежитие блок 35 в Студентски град. Явили са се 23-ма претенденти, петима от които са стигнали до финалната права. За реализатор преди всичко е класиран консорциум " Сани Билд 35 ", основан сред компаниите " Мирикал " ЕООД, " Арден " ЕООД, " Хая-С " ООД и " Инвестиционно планиране " ЕООД. Предложената от обединяването цена е 5 040 500 лева без Данък добавена стойност.

В проектодоговора е писано, че възложителят ще преведе на изпълнителя сумата, представляваща 100% от цената на ценовото предложение на изпълнителя в период до 30 календарни дни след подписване на контракта.

До контракт обаче още не се е стигнало , защото класирането се апелира пред Комисията за защита на конкуренцията от класираните на второ и трето място. В Комисия за защита на конкуренцията по жалбите на консорциум УАСГ Билд (между " Парсек Груп " ЕООД и " АТМ " ЕООД) и консорциум " Виас Протект " (между компаниите " Протект " ООД, " ВИАС Инженеринг " ООД, " Би Ес Проект " ЕООД) е формирано произвеждане. Решение към момента няма. Каквото обаче и да е то, предстои на обжалване пред Върховния административен съд.Поръчката на Техническия университет в София също е инженерингова. Отнася се за ремонт на студентско общежитие блок №2. На състезанието са се явили 21 претенденти, само че е отворена единствено ценовата оферта на " Инфра специалист " АД за малко над 5 млн. лева . Останалите кандидати са отстранени с голям брой претекстове, само че един от тях се повтаря при множеството – че са предложили отчитане на строително-монтажните работи, премерване на количествата и размери действия преди да бъдат препоръчани за заплащане, че се регистрират и подлежат на възнаграждение единствено фактически осъществени типове и количества СМР. Това е счетено за " директно несъгласие с изискванията, при които е оповестена публичната поръчка ", защото в обявлението и документите възложителят категорично е планувал, че средствата за осъществяване на поръчката са предоставени с ПМС219/2020 година " Всички заплащания се правят според плана на контракт, където в действителност е планувано 100% предплатено заплащане ", се показва в претекстовете.   

Изборът на реализатор е обжалван пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд от консорциум " Азиакс Ателие Караджов 2020 ", като двете инстанции са се произнесли в интерес на възложителя, само че контракт към момента не е оповестен.

Техническият университет има и още една поръчка – СМР за жилищно-общежитиен комплекс от затворен вид в ЖК " Студентски град " с планирана цена 2 666 666 лева без Данък добавена стойност . Стартирана е през юли месец тази година. За присъединяване в нея предложения са подали 8 претендента и не е финализирана още. Даже ценовите им предложения не са отворени. Тук обаче е планувано предплатено заплащане в размер на 30% от цената по контракта.

Поръчката на Медицинския университет в София е инженерингова – за възобновяване и въвеждане на ограничения за енергийна успеваемост в бл. 56, секция " Б ". Кандидатите са 15 на брой, като контракт е подписан на 7-ми юни тази година с консорциум сред компаниите " Билд Инженеринг 09 " ЕООД и " ДАЕЛ – 2008 " ЕООД, чиято оферта е за 2 133 400 лева без Данък добавена стойност. Авансовото заплащане тук е 15% от цената на контракта.

Националната музикална академия " Пенчо Владигеров " няколко пъти не може да довърши процедурата за ремонт на студентското общежитие в бл. 10 в Студентски град и я приключва с претекст, че всички подадени предложения не дават отговор на изискванията на възложителя. Последно е подхванато директно договаряне с покана до три компании. По средата на октомври е решено да се подписа контракт с компанията " Дедал-1995 " ООД за 2 975 012 лева без Данък добавена стойност . Договор не е оповестен още, само че в плана му е планувано 100% предплатено заплащане на сумата.

Инженерингова е и поръчката на Университета по хранителни технологии в Пловдив за СМР на студентското общежитие " Марица " №3. През ноември месец предходната година имат подписан договор с " Хидрострой " АД за 2,9 млн. лева без Данък добавена стойност и е контрактувано предплатено заплащане на 100% от сумата .

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

Източник: actualno.com