Ако България не предприеме действия по отношение на климатичните политики,

...
Ако България не предприеме действия по отношение на климатичните политики,
Коментари Харесай

Ползите за хората и икономиката от Зелената сделка многократно надвишават цената за осъществяването ѝ

Ако България не предприеме дейности във връзка с климатичните политики, ще ѝ коства 59 милиарда евро - загуби от свързани с климата рискови събития. В същото време следването на сюжет, съчетаем с задачата за ограничение на световното стопляне до 1,5 градуса, ще докара освен до отбягване на тези загуби, само че и до спомагателни финансови изгоди от 7.6 млрд евро - или съвсем 10% от Брутният вътрешен продукт на България за 2022 година Изводите са от отчета " Парижкото съглашение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи изгоди ", оповестен от мрежата организации CAN Europe, от която " За Земята " е част.

Изследването прави съпоставяне сред три сюжета - безучастие, минимални ограничения и амбициозни промени, които ще лимитират стоплянето до 1.5 С. За всяка една от 13-те оценени страни в Европейски Съюз резултатите удостоверяват, че изгодите от вложения във въглеродонеутрална стопанска система надвишават разноските и водят до усъвършенствано здраве, увеличение на броя на зелените работни места, понижаване на енергийната беднотия и материалния отпечатък, и понижаване на обвързваните с изменението на климата загуби.

Изчисленията в отчета са направени благодарение на два компютърни модела - COACHH, финансиран от Европейската комисия и COMBI, основан от консорциум сред университети, просветителни и експертни организации. Използваните данни са от Европейската комисия и демонстрират, че Зелената договорка и следването на задачата от 1.5 С от Парижкото съглашение ще доведат до спомагателни изгоди за целия Европейски съюз, оценени на 1 трилион Евро до 2030 година

Най-значителните изгоди от амбициозния сюжет ще са в региона на енергийната сигурност - 2.1 млрд евро, а здравните ще са на стойност 300 млн. евро. В същото време следването на актуалните климатични политики ще докара до загуби от 12 милиарда евро, в случай че не се увеличи упоритостта до ограничение на стоплянето до 1.5 градуса.

" На фона на разгорещените диспути за изгодите от Зелената договорка, става все по-ясно, че Европейски Съюз и в частност България ще завоюва, в случай че се движи в крайник с времето. След поредност от разбори, съсредоточени върху здравните изгоди, имаме и тези безапелационни данни, които преглеждат тематиката от разнообразни страни. Категорични сме, че амбициозните и навременни климатични решения ще се отразят позитивно на стопанската система на България ", споделя Радостина Славкова от екип " Климат и сила " в За Земята.

Парижкото съглашение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи изгоди - заключенията за България можете да намерите ТУК.
Графиката на избегнатите стопански загуби за България ясно демонстрира, че при сюжета на безучастие загубите, изразени в милиарди евро, са доста по-високи (59 мрлд. евро) спрямо плануваните при сюжета на декларираните политики (12 милиарда евро).

Общите финансови съпътстващи изгоди за България биха били 9,2% от Брутният вътрешен продукт за 2022 година, което е втората най-висока стойност в ЕС-27 след Словакия, и което единствено по себе си е забележителен тласък за предприемане на навременни дейности в региона на климата.

Ползите за Енергийна система и енергийната сигурност на страната се правят оценка на 2.1 милиарда евро - избегнат импорт на изкопаеми горива и избегнати други вложения в технологии за изгаряне за произвеждане на електрическа енергия. Така ще се понижи цялостната приложимост на сила, само че и цената ѝ.

Ползи за Брутният вътрешен продукт и обществения бюджет в размер на 3.4 милиарда евро. Тук е изчислен резултата от общото търсене на артикули и услуги и резултатът, който вложенията биха имали върху бюджета.

Спестени запаси или ресурсна успеваемост в размер на 1.8 милиарда евро - или с други думи: композиция от понижен веществен отпечатък, икономисан разход на изкопаеми горива през целия витален цикъл и избегнат рандеман на железни руди.

Здравните изгоди са оценени на 300 милиона евро - кумулативно от избегнати изгубени години живот и преждевременна смъртност, дължаща се на ФПЧ2,5; избегнати смъртни случаи в резултат на озоново замърсяване; избегната нараснала смъртност през зимата и заболеваемост през зимния интервал (най-вече от астма).

Моделът COMBI сочи, че общите финансови съпътстващи изгоди за България биха били 9,2% от Брутният вътрешен продукт за 2022 година, което е втората най-висока стойност в ЕС-27 след Словакия.

Всяка година съвсем 14% от Брутният вътрешен продукт на България се губи (под формата на преждевременна гибел и заболеваемост) поради замърсяване на въздуха. Данните от Организацията за икономическо сътрудничество и раз от 2019 демонстрират недвусмислено водачество на България измежду ЕС-27, следвана от Румъния с 8,4% от Брутният вътрешен продукт. Данните за страната ни са сходни с тези на страни като Китай, Сърбия, Босна, Украйна.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР