24-ти април eМеждународният ден на младежката солидарност. Този ден e

...
24-ти април eМеждународният ден на младежката солидарност. Този ден e
Коментари Харесай

Отбелязваме Деня на младежката солидарност

24-ти април eМеждународният ден на младежката взаимност. Този ден e признат с решение на Световната федерация на демократичната юноша, а първият фестивал е отпразнуванпрез 1957 година

Загрижеността и вниманието към света на младите, умеенето за вслушване в него би трябвало да са първостепенна задача и дълг на цялото общество. Проблемите на младежите са свързани с компликацията да се сътвори семейство, да се откри несъмнено работно място. Други такива вжни проблеми са ефикасния принос на младите в политическия, обществения и културния живот, нужен с цел да се построи по-хуманно и сплотено общество. Важно е всичко това да срещне нужното схващане и внимание. Необходима е младежка взаимност.

Идеята на този ден е да се привлечевниманиетона държавните чиновници, обществеността и медиите върхумладежта. Обединяването наусилията на младежите, публични организации, жители, които не са безразлични забъдещето на своите деца и внуци, ще ускори публичния надзор върху спазването на правата на младежите.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР