Дама на 30 години, жител на средно голям град -

Дама на 30 години, жител на средно голям град - ...

Жените по-редовно плащат дълговете си от мъжете.


Дама на 30 години, жител на средно голям град - Панагюрище, Пазарджик или Кърджали, с размер на задължението до 10 000 лв. Това е най-масовият профил на клиентите, които плащат редовно просрочените си задължения, показва проучване на Агенция за събиране на вземания (АСВ), част от норвежката B2Holding и една от най-големите компании за изкупуване на вземания у нас.

Проучването е направено въз основа на данните от над 400 000 задължения на физически лица за периода 1 януари 2018 – 1 април 2019 г.

За пръв път има промяна в навиците за плащане, наложили се в последните години, разкрива изследването. Ако доскоро най-масовата група добри платци бяха на възраст 50-60 години, към момента тя се измества към по-младите - на 25-29 години. Вътрешното проучване на АСВ показва запазване на тенденцията жените да са по-дисциплинирани финансово от мъжете - дамите са с около 30% по-редовни в обслужването на дълговете си в сравнение с мъжете.

Ново поколение

Изместването на възрастовата група към по-младите до голяма степен се дължи и на подобряващата се икономическа обстановка в страната и значителното намаляване на процента безработица в последните няколко години, отбелязват от АСВ. По данни на НСИ безработицата е намаляла от 11.8% през 2013 г. до 6.1% през 2018 г.

Източник: mediapool.bg