Lenovo Motorola - НовиниMotorola официално излезе на печалба за първи път след придобиването

Motorola официално излезе на печалба за първи път след придобиването ...

... Буниак сподели, че успехът се дължи на стриктното изпълнение на стратегия за намаляване на разходите, усъвършенстване на продуктовото портфолио и фокусиране върху ключовите пазари.