197 2022 - Новини

Правителството отмени ПМС № 197 от 2022 г за създаване

Правителството отмени ПМС № 197 от 2022 г за създаване

...

... за обезпечаване на постоянно увеличаващия се брой искания за извършване на финансови инспекции. Допълнителните щатни бройки са за сметка на закрития Национален компенсационен жилищен фонд.