1474 - НовиниОбщият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие ...

... на домакинските бюджети и резултатите от него са публикувани на сайта на НСИ http://www.nsi.bg в рубриката "Доходи, разходи и потребление на домакинствата" и в Информационната система ИНФОСТАТ.