5355 - Новини


Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите

Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите ...

... се опазва оставащият на корен дървостой.За констатираните нарушения на Закона за горите служителите на РДГ София са съставили общо 3 акта. Актове на нарушители за нерегламе