Прииходите - Новини

През юни 52 4 от анкетираните са предложили на своите клиенти

През юни 52 4 от анкетираните са предложили на своите клиенти ...

... форма на работа“. Същевременно 21,0% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци