Попиля Джок - Новини

Правото е в ъгъла и му се нанасят тежки удари

Правото е в ъгъла и му се нанасят тежки удари

...

... работят добри прокурори и съдии, не всички, но това се отнася за всяка професия. Да оставим съдебната система да работи спокойно”, призова професорът по право.