Пациентите


"Отпадане на лимитите в болниците е завръщане към нормалността. Ще ...

... лекарския, и за сестринския персонал, също и регионални стимули. Трябва да направим така, че в следващите години с ускорени темпове да осигурим млада и свежа кръв във вените на българското здравеопазване. Иначе, катастрофата ще настъпи след 3-4 години, а сестрите ще се изчерпят до 5 години, ако не се направи нещо".  ...


„Отчетът за първите 30 дни работа на служебния министър на

„Отчетът за първите 30 дни работа на служебния министър на ...

... за брой лекари със специалност в клиничните, микробиологичните и вирусологичните лаборатории. „Големият проблем на българското болнично здравеопазване е фиксацията в оборот и финансови обеми, както и неефективният контрол на качеството. Убедена съм, че дискусията за реформа трябва да е за повече медицина в грижата за пациентите“, подчерта д-р Даниела Дариткова. ...


„Отчетът за първите 30 дни работа на служебния министър на

„Отчетът за първите 30 дни работа на служебния министър на ...

... изискванията за брой лекари със специалност в клиничните, микробиологичните и вирусологичните лаборатории. „Големият проблем на българското болнично здравеопазване е фиксацията в оборот и финансови обеми, както и неефективният контрол на качеството. Убедена съм, че дискусията за реформа трябва да е за повече медицина в грижата за пациентите“, подчерта д-р Даниела Дариткова. ...


Членовете на съвета на директорите на врачанската болница няма да

Членовете на съвета на директорите на врачанската болница няма да ...

... Димитров представляваше държавата, а от името на община Враца в събранието се включи Александър Владимиров. Д-р Петър Керемедчиев анонсира, че през следващите дни и седмици чрез обществени поръчки ще се търсят доставчик на електроенергия, на храна за лежащо болните и за няколко имота, които не се използват от лечебното заведение.  ...


Да се създаде дирекция за правата на пациентите към Министерството

Да се създаде дирекция за правата на пациентите към Министерството ...

... с епилепсия, Българската асоциация за закрила на пациентите, асоциация „Диабет“, Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания, сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. До дни на сайта на Министерството на здравеопазването ще бъде публикуван за обществено обсъждане проект на устройствен правилник на институцията. ...


„Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ (ОПРЗБ) и „Асоциацията на

„Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ (ОПРЗБ) и „Асоциацията на ...

... онлайн социологическо изследване, проведено от ОПРЗБ, сред 500 пациенти в периода януари-февруари основните предизвикателства сред пациентите са забавянето на диагнозата и усложнения достъп до лечение, както и липсата на адекватна и навременна комуникация с лекуващите лекари. От проучването става ясно 65 % от анкетираните имат затруднения в достъпа до лечение. ...„Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ (ОПРЗБ) и „Асоциацията на

„Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ (ОПРЗБ) и „Асоциацията на ...

... онлайн социологическо изследване, проведено от ОПРЗБ, сред 500 пациенти в периода януари-февруари основните предизвикателства сред пациентите са забавянето на диагнозата и усложнения достъп до лечение, както и липсата на адекватна и навременна комуникация с лекуващите лекари. От проучването става ясно 65 % от анкетираните имат затруднения в достъпа до лечение. ...


Създаване на дирекция за правата на пациентите към Министерството на

Създаване на дирекция за правата на пациентите към Министерството на ...

... на българското здравеопазване, Националния алианс на хората с редки болести, сдружение „Ретина България“, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Българската асоциация за закрила на пациентите, асоциация „Диабет“, Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания, сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания.По публикацията работи: ...


Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на

Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на ...

... експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...


Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров и представители на пациентски организации

Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров и представители на пациентски организации ...

... за експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора.В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...


Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на

Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на ...

... експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на

Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на ...

... експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване". От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...София. Служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и представители

София. Служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и представители ...

... експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...


Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на

Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на ...

... и за експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“.От пациентските организации предложиха бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора.В рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали. ...


Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до управителя на Националната

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до управителя на Националната ...

... друг достъпен начин, за дейности, касаещи медицинското им обслужване. Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт. ...Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна ...

... друг достъпен начин за дейности, касаещи медицинското им обслужване. Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт. ...


Омбудсманът Диана Ковачева настоява гражданите да бъдат информирани при прекратяване

Омбудсманът Диана Ковачева настоява гражданите да бъдат информирани при прекратяване ...

... за дейности, касаещи медицинското им обслужване. Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт.  По публикацията работи: ...


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна ...

... джипито си във връзка със здравословен проблем. Това, по груби изчисления засяга над 70 000 души. Тя припомня, че вече два пъти е поставяла този проблема на вниманието на Здравната каса, но и до момента, в получените отговори, НЗОК не се ангажира с предприемане на конкретни действия за неговото решаване. ...


Омбудсманът Диана Ковачева настоява гражданите да бъдат информирани при прекратяване

Омбудсманът Диана Ковачева настоява гражданите да бъдат информирани при прекратяване ...

... по друг достъпен начин, за дейности, касаещи медицинското им обслужване.Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт. ...


Омбудсманът изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна каса проф.

Омбудсманът изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. ...

... друг достъпен начин, за дейности, касаещи медицинското им обслужване. Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт. ...


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на Националната здравноосигурителна ...

... друг достъпен начин, за дейности, касаещи медицинското им обслужване. Омбудсманът настоява в приложението да бъде включен модул за незабавно информиране на здравноосигурените лица при прекратяване или подадено заявление за прекратяване на договорите с НЗОК на избраните от тях общопрактикуващи лекари, така че гражданите да не бъдат поставяни пред свършен факт. ...


След акцията в четвъртък болницата е в нокдаун, каза пред

След акцията в четвъртък болницата е в нокдаун, каза пред ...

... заплатата му е публична, може да бъде видяна от всеки и се определя от Общинския съвет."Не си давам на себе си бонуси, един лев не съм си дал", добави управителят на болницата.По думите на д-р Георгиев Общинският съвет и Община Благоевград не дават пари на болницата, а тя се самоиздържа. ...


Общопрактикуващите лекари ще участват в осъществяването на имунизационната кампания срещу

Общопрактикуващите лекари ще участват в осъществяването на имунизационната кампания срещу ...

... регионалните здравни инспекции, които трябва да уведомят лечебните заведения на територията на съответната област. Наш лекар разкритикува служебния здравен министър заради позицията му за ваксинацията срещу COVID-19 и маските Поредна критика към служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров заради позицията му относно COVID-19 - този път от лекар. Д-р Аспару... ...


Трябва внимателно да се наблюдава пазара на лекарствените продукти, каза

Трябва внимателно да се наблюдава пазара на лекарствените продукти, каза ...

... които да се съобразява със състоянието на пациента.Трябва да се предложат стъпки за решаване на проблема - да обсъдим кой какво би могъл да направи, допълни още проф.Салчев. Изпълнителната агенция по лекарствата вижда колко са опаковките, а Съветът по цени и реимбурсиране трябва да наблюдава цените, добави той.По публикацията работи: ...


 „Пандемията от COVID-19 прояви слабостите на европейската уредба за доставка

 „Пандемията от COVID-19 прояви слабостите на европейската уредба за доставка ...

... Източна Европа, сред които и България, се оказаха губещи от тази политика“, каза още Христов.„Убеден съм, че успехът на фармацевтичната стратегия зависи от два фактора – да се отчитат особеностите на здравните системи на държавите членки и да се даде ясен приоритет на обществения интерес и солидарността над корпоративните залози.“  ...


Здравната каса плаща за определени лекарства 100 процента от стойността

Здравната каса плаща за определени лекарства 100 процента от стойността ...

... че ние не покриваме 100% от лекарствения продукт".Анализът предстои да бъде представен на Министерството на здравеопазването, добави Салчев: "Представяме ги сега, а не когато има парламент, за да не кажат, че ще атакуваме по някакъв начин законодателни промени".Очаква се следващия месец Сметната палата да започне проверка на Националната здравноосигурителна каса. ...


„Брюксел, 26 май 2021 г. – „Пандемията от COVID-19 прояви

„Брюксел, 26 май 2021 г. – „Пандемията от COVID-19 прояви ...

... губещи от тази политика“, каза още Христов. „Убеден съм, че успехът на фармацевтичната стратегия зависи от два фактора – да се отчитат особеностите на здравните системи на държавите членки и да се даде ясен приоритет на обществения интерес и солидарността над корпоративните залози.“ За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ ...


Процентът на положителните проби за коронавирус у нас се запазва

Процентът на положителните проби за коронавирус у нас се запазва ...

... лечение са под 4000. Те са 3849, в интензивни отделения са настанени 417 пациенти. 27 са починали през изминалото денонощие, излекувани са 1413. Поставени са над 25 000 дози ваксини, с което общият им брой надхвърли 1,250 милиона. Почти половин милион са вече българите, които са получили по две дози. ...


С над 50% са намалели пациентите с коронавирус в болниците

С над 50% са намалели пациентите с коронавирус в болниците ...

... на 6 май с препарата на „АстраЗенека” в град Пафос, къдете живее. Здравното министерство разследва случая и медицинската история на жената, за да установи дали и до каква степен причината е в поставената ваксина. Всички данни ще бъдат предоставени на Европейската агенция по лекарствата, която ще извърши и собствено разследване. ...


Франция обяви, че 4271 пациенти с Covid-19 лежат в интензивни

Франция обяви, че 4271 пациенти с Covid-19 лежат в интензивни ...

... френският премиер Жан Кастекс. ( Франция прехвърли прага от 20 милиона души, получили поне една доза ваксина, предаде Франс прес. "20 милиона ваксинирани французи!", написа в "Туитър" премиерът Жан Кастекс. "Към всички, които взеха участие в постигането на тази цел: благодаря за вашата отдаденост и вашата изключителна мобилизация", добави той. ...


Франция обяви, че към днешна дата 4271 пациенти с Ковид-19

Франция обяви, че към днешна дата 4271 пациенти с Ковид-19 ...

... отварянето на баровете и ресторантите. Ваксинационната кампания се ускорява и днес бе постигната предсрочно набелязаната за средата на месеца цел за 20 милиона души с поне една доза от ваксина. "Ситуацията се подобрява и ние сме в състояние да преминем към следващата фаза", каза по телевизията френският премиер Жан Кастекс. ...


В бр. 37 от 07.05.2021 г. на „Държавен вестник“ е

В бр. 37 от 07.05.2021 г. на „Държавен вестник“ е ...

... се изпълняват по досегашния ред, т.е., изпълняват се и рецептурни бланки на хартиен носител. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала регионалните си подразделения, които от своя страна да запознаят своевременно договорните си партньори - изпълнителите на медицинска помощ (ПИМП и СИМП) и аптеките, за посочената по-горе промяна в Наредба №4. ...


Призив за даряване на кръв отправиха от Организация на пациентите

Призив за даряване на кръв отправиха от Организация на пациентите ...

... намаленият или липсващ синтез на хемоглобин е доживотно състояние, а ежемесечното кръвопреливане е животоподдържащо. При този вид анемия в организма изобщо не се произвежда или се произвежда намалено количество алфа или бета белтъчна верига. Намаленият синтез на някоя от белтъчните вериги води и до намалена продукция на хемоглобин като цяло. ...


Призив за даряване на кръв отправиха от Организация на пациентите

Призив за даряване на кръв отправиха от Организация на пациентите ...

... Талесемията е анемия, дължаща се на липса или намален синтез на хемоглобин е талесемията. При този вид анемия в организма изобщо не се произвежда или се произвежда намалено количество алфа или бета белтъчна верига. Намаленият синтез на някоя от белтъчните вериги води и до намалена продукция на хемоглобин като цяло. ...


Увеличение на пациентите с коронавирус отчитат в Многопрофилната болница за

Увеличение на пациентите с коронавирус отчитат в Многопрофилната болница за ...

... данните от 20 април, когато е бил 178, броят на пациентите плавно се увеличава всеки ден.За денонощие 6 души са починали от вчера до тази сутрин, в интензивното отделение са хоспитализирани седмица пациенти, а четирима от тях са интубирани.Вчера са приети 19 пациенти с коронавирус, изписаните са 9.По публикацията работи: ...


Броят на новите случаи на  отбеляза спад и като абсолютно число,

Броят на новите случаи на  отбеляза спад и като абсолютно число, ...

... Файндс“, ... Черна гора съобщава за 95 894 заразени, като има 199 нови случая - ръст с 55 на дневна база. Жертви до момента са станали 1 441 души, като само за денонощие са починали 3 пациента - с 6 по-малко от вторник. Оздравели 91 403 души - 284 нови. Още: ...


tg24.sky.it
Сериозно е спаднал броя на пациентите в ковид отделенията на

tg24.sky.it Сериозно е спаднал броя на пациентите в ковид отделенията на ...

... на легловата база в ковид структурите, да бъдат отново отворени. Първоначално ще върнем капацитетът им от 20%, а след това ще ги отворим напълно. На този етап имаме и 24 ковид легла в интензивните отделения свободни", коментира вчера . Повече вижте във видеото! За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. ...


Броят на новите случаи на  отбеляза спад и като абсолютно число,

Броят на новите случаи на  отбеляза спад и като абсолютно число, ...

... 25 а... Черна гора съобщава за 95 894 заразени, като има 199 нови случая - ръст с 55 на дневна база. Жертви до момента са станали 1 441 души, като само за денонощие са починали 3 пациента - с 6 по-малко от понеделник. Оздравели 91 403 души - 284 нови. Още: ...


Трудно ми е да коментирам решението за комбиниране на ваксините.

Трудно ми е да коментирам решението за комбиниране на ваксините. ...

... за поставяне на ваксината след преболедуваме“, поясни проф. Михайлова. Ваксината би могла да осигури по-пластичен имунен отговор в сравнение с преболедуването, защото тогава организмът не се намира в стресова среда. Като най-фрапираща фалшива новина за COVID ваксините определи твърдението, че след поставяне на ваксина може да се отчете позитивен тест. ...


Броят на пациентите с Ковид-19 в интензивни отделения намалява във

Броят на пациентите с Ковид-19 в интензивни отделения намалява във ...

... случая, свързани с Ковид-19. С тях общият брой на починалите става 74 423.Новозаразените за последните 24 часа с 35 861. Досега 12 милиона човека във Франция са получили първа доза от ваксина. По-рано този месец правителството наложи локдаун в страната с цел да възпре въздействието на трета вълна от инфекции. ...


Натискът върху болничната система от третата вълна на коронавируса започва

Натискът върху болничната система от третата вълна на коронавируса започва ...

... денонощие. Активните случаи са 65 754 души. Починали са 121 души за денонощието, с което общият брой на жертвите надхвърли 15 000 души. Поставените дози ваксини за последните 24 часа са 13 755, с което поставените общо дози са 634 129, а с две дози са обхванати 126 884 души.  ...


Българската асоциация по хемофилия за поредна година провежда информационна кампания

Българската асоциация по хемофилия за поредна година провежда информационна кампания ...

... тялото причинява, води до кръвоизливи в ставите. Заболяването е свързано с продължително кървене, стана ясно от думите му. "Заболяването се е превърнало в съвместимо с живота състояние. В днешно време наричаме пациентите с хемофилия - хора с хемофилия, можем да си позволим най-съвременното лечение за тях", изтъкна д-р Банчев.По публикацията работи: ...


Поради стремително нарастващите нови инфекции с коронавирус, медици в Германия

Поради стремително нарастващите нови инфекции с коронавирус, медици в Германия ...

... след появата на първите симптоми. “Но тогава човек вече е бил заразен от три дни”. Това означава, че резултатите от бързите тестове, които се правят на входа на културни събития и ресторанти, не елиминират опасността от заразяване. Те няма да отчетат между 40 и 60 процента от инфекциите, предупреждава вирусологът. ...


Триъгълник с удивителен знак, под който бие на очи думата

Триъгълник с удивителен знак, под който бие на очи думата ...

... след няколко седмици. Д-р Маркс казва, че е разтревожен какво предстои през идните дни. "Въпросът е не само дали можем да лекуваме пациенти с КОВИД-19", заявява той и допълва: "Трябва също така да можем да се грижим за всички останали пациенти и да не понижаваме качеството на грижите за тях." ...


При пациентите с хемофилия, ако постъпят в болница с Covid-19,

При пациентите с хемофилия, ако постъпят в болница с Covid-19, ...

... и друго модерно лечение на хемофилията, чрез овладяване на кръвоизливите с нови и модерни препарати, които са пречистени, без човешка плазма, и с удължена преживяемост. Децата с хемофилия се лекуват по съвременен метод, като се запазва и мускулатурата, и ставния апарат - детето израства напълно здраво, допълни проф. Тошко Лисичков. ...


17 април е обявен за Световен ден на хемофилията и

17 април е обявен за Световен ден на хемофилията и ...

... прилагат и чрез по-нови подходи. В 21 век нека родителите да знаят, че ако се роди дете с хемофилия, то у нас се лекува по-съвременен метод, като се запазва и мускулатурата, и ставния апарат – детето израства напълно здраво", ообобщи проф. Тошко Лисичков. Още по темата слушайте в звуковия файл. ...


Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне

Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне ...

... Тя каза, че има пациенти, които държат да се ваксинират с "Астра Зенека". Според Николова дадена ваксина трябва да се поставя за подходящите за нея пациенти и в определена според характеристиката на продукта доза. "Лекарите сме се съобразявали с всички тези условия и затова сме правили списъци", каза общопрактикуващият лекар. ...


Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне

Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне ...

... Тя каза, че има пациенти, които държат да се ваксинират с "Астра Зенека". Според Николова дадена ваксина трябва да се поставя за подходящите за нея пациенти и в определена според характеристиката на продукта доза. "Лекарите сме се съобразявали с всички тези условия и затова сме правили списъци", каза общопрактикуващият лекар. ...


Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне

Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне ...

... температура", заяви д-р Николова.Тя каза, че има пациенти, които държат да се ваксинират с "АстраЗенека".Според Николова дадена ваксина трябва да се поставя за подходящите за нея пациенти и в определена според характеристиката на продукта доза."Лекарите сме се съобразявали с всички тези условия и затова сме правили списъци", каза общопрактикуващият лекар. ...


Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне

Здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне ...

... заяви д-р Николова.Тя каза, че има пациенти, които държат да се ваксинират с "Астра Зенека".Според Николова дадена ваксина трябва да се поставя за подходящите за нея пациенти и в определена според характеристиката на продукта доза."Лекарите сме се съобразявали с всички тези условия и затова сме правили списъци", каза общопрактикуващият лекар. ...


Повече оздравели, но и висок брой починали заради вируса за

Повече оздравели, но и висок брой починали заради вируса за ...

... група, на която бихме могли да направим ваксини", обясни д-р Елка Попова, общопрактикуващ лекар. Че пациентите предпочитат РНК-ваксините, потвърждава и общопрактикуващият лекар д-р Николай Брънзалов, член на Националния ваксинационен щаб.Според д-р Брънзалов - трябва да се помисли и за по-облекчен режим за хората, които вече имат някаква защита срещу COVID-19. ...


Общопрактикуващ лекар от Брезник спря да ваксинира с препарата на

Общопрактикуващ лекар от Брезник спря да ваксинира с препарата на ...

... направиш тромбоза. Какво значи това?”. Според него Министерството на здравеопазването трябва да излезе с ясна позиция: „Трябва Министерството да каже: Да правим AstraZeneca или ние да не носим отговорност, което няма как да стане, защото няма лекар без отговорност. Или да кажат: Тази тромбоза се профилактира с еди-какво си”, подчерта д-р Величков.  ...


Д-р Валери Величков обяви, че ще продължи имунизациите с препарата

Д-р Валери Величков обяви, че ще продължи имунизациите с препарата ...

... Какво значи това?”. Според него Министерството на здравеопазването трябва да излезе с ясна позиция: А„Трябва Министерството да каже: Да правим „АстраЗенека”, или ние да не носим отговорност, което няма как да стане, защото няма лекар без отговорност. Или да кажат: Тази тромбоза се профилактира с еди-какво си”,  подчерта д-р Величков. ...


Пациентите с коронавирус могат да развият много заболявания на очната

Пациентите с коронавирус могат да развият много заболявания на очната ...

... монофокални, другите са мултифокални. Монофокалните са лещи за далече, обикновено, но когато ги изчисляваме, можем да ги направим така, че фокусът им да бъде за близко. Това го правим при късогледи хора, които цял живот са били с очила", изтъкна д-р Веселин Даскалов.Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл. ...


Броят на хората, лекувани от Covid-19 в интензивни отделения във

Броят на хората, лекувани от Covid-19 в интензивни отделения във ...

... с което общият им брой във Франция достигна 96 678. Страната е на осмо място в света в мрачната статистика. Регистрираните заразени във Франция се увеличиха с 66 794 и вече са над 4,8 милиона. Страната е на четвърто място в света по този показател след САЩ, Бразилия и Индия. ...


Броят на хората, лекувани от COVID-19 в интензивни отделения във

Броят на хората, лекувани от COVID-19 в интензивни отделения във ...

... с което общият им брой във Франция достигна 96 678. Страната е на осмо място в света в мрачната статистика. Регистрираните заразени във Франция се увеличиха с 66 794 и вече са над 4,8 милиона. Страната е на четвърто място в света по този показател след САЩ, Бразилия и Индия. ...


Броят на хората, лекувани от КОВИД-19 в интензивни отделения във

Броят на хората, лекувани от КОВИД-19 в интензивни отделения във ...

... с което общият им брой във Франция достигна 96 678. Страната е на осмо място в света в мрачната статистика. Регистрираните заразени във Франция се увеличиха с 66 794 и вече са над 4,8 милиона. Страната е на четвърто място в света по този показател след САЩ, Бразилия и Индия. ...


740 са новите случаи на коронавирус у нас, показва актуалната

740 са новите случаи на коронавирус у нас, показва актуалната ...

... за денонощие са 82, така фаталните случаи стават 13 589 от началото на пандемията у нас. Пациентите, настанени в болница с COVID-19, са общо 10 649, от тях 747 се лекуват в интензивни отделения. За изминалото денонощие са поставени 1 492 ваксини, с което общият брой на поставените дози достигна 503 570.   ...


За втори пореден ден броят на оздравелите от Covid-19 е

За втори пореден ден броят на оздравелите от Covid-19 е ...

... на броя на пациентите в болница. Хоспитализираните са 10 649 души. Това представлява увеличение с 125 души само за един ден. В интензивните отделения се лекуват 747 души. Активните случаи на коронавирусна инфекция в страната са близо 69 хиляди. Те са намалели с близо две хиляди за последните два дни. ...


В Русе се очаква да гласуват и 117-ма души, поставени

В Русе се очаква да гласуват и 117-ма души, поставени ...

... на минута обем кислород", добави д-р Камен Кожухаров – директор на КОЦ-Русе.Директорът на онкоцентъра мечтае за кислороден генератор за болните от коронавирус и отива да гласува за по-добро здравеопазване, преди да поеме късното дежурство в COVID сектора, защото не достига медицински персонал. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. ...


Болногледачка се отказа от правото си за първи път да

Болногледачка се отказа от правото си за първи път да ...

... Галена. Затова младата жена не е включена в избирателния списък на болницата. "Адресната ѝ регистрация не е пловдивска, няма как, не го е предвидила 3 месеца по-рано, няма как да гласува в момента, но това е нейн личен избор", коментира проф. Петър Петров управител на МБАЛ "Свети Мина".По публикацията работи: ...


След ваксинация срещу COVID-19, пациентите не са защитени и всички

След ваксинация срещу COVID-19, пациентите не са защитени и всички ...

... хората с диабет. Ще се ваксинираме с това, с което разполагаме, категорична бе проф. Даскалова. Много важно е лечението на пациентите да започне рано, всички пациенти, които отлагат лечението си, прекарват заболяването много по-тежко, предупреди тя. Важен е изходът, човек да оживее и да бъде изписан съхранен, допълни проф. Даскалова. ...


Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение

Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение ...

... около 232 на 100 000 жители от 240 на 100 000 за предните седем дни. Заради пандемията обаче в цялата страна от днес до 6 април влизат в сила строги ограничения, които ще редуцират пътуванията между областите и общините, гостуванията в чужди домове, излизанията навън и масовите прояви по Великден. ...


Губернаторът на Флорида Рон Де Сантис забрани използването на ,

Губернаторът на Флорида Рон Де Сантис забрани използването на , ...

... От понеделник ваксинациите ще бъдат достъпни за цялото възрастно население на щата. Адвокат говори какво може да се случи с ваксинационен паспорт – за да постъпиш на работа и да пътуваш Ако се въведат строги ограничения за пътуване заради ваксинационен паспорт, ще има дискриминация. Това заяви адвокатът по медицинско пр... ...


Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение

Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение ...

... отделения са настанени 145 души, което е най-много от пет месеца насам. Общо настанените в интензивни отделения заради Ковид-19 в страната са 5254. От вторник във Франция влиза в трети локдаун, а някои ограничения влизат в сила в цялата страна още утре, когато страната се готви да посреща Възкресение Христово. ...


Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение

Франция регистрира рекорден ръст на пациентите, приети в интензивно отделение ...

... са настанени 145 души, което е най-много от пет месеца насам. Общо настанените в интензивни отделения заради COVID-19 в страната са 5254. От вторник във Франция влиза в трети локдаун, а някои ограничения влизат в сила в цялата страна още утре, когато страната се готви да посреща Възкресение Христово, допълва БТА.   ...


След ваксинация срещу COVID-19, пациентите не са защитени и всички

След ваксинация срещу COVID-19, пациентите не са защитени и всички ...

... хората с диабет. Ще се ваксинираме с това, с което разполагаме, категорична бе проф. Даскалова. Много важно е лечението на пациентите да започне рано, всички пациенти, които отлагат лечението си, прекарват заболяването много по-тежко, предупреди тя. Важен е изходът, човек да оживее и да бъде изписан съхранен, допълни проф. Даскалова. ...


Скопие. Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония (РСМ) д-р

Скопие. Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония (РСМ) д-р ...

... Сега е ясно, че ползата от ваксината е много по-голяма и рискът от развитие на тежък Covid е много по-голям от риска от тези усложнения, но безопасността на пациентите, т.е. гражданите, е наш първи приоритет и в този смисъл ще изчакаме официалните препоръки,“ каза Филипче. Превод и редакция: Юлиян Марков ...


Една избирателна секция ще бъде разкрита в „УМБАЛ-Пловдив“ на 4

Една избирателна секция ще бъде разкрита в „УМБАЛ-Пловдив“ на 4 ...

... В лечебното заведение ще пуснат своите бюлетини и 12 души от персонала, дежурни в деня на вота.  Избирателна секция в  COVID зоната няма да бъде поставена, тъй като няма проявен интерес от страна пациентите. „Питахме ги, но не пожелаха. Повечето от тях са на кислородна терапия“, казаха от управата на болницата. ...