Започват да текат последните дни на 48-ото Народно събрание, след ...

Започват да текат последните дни на 48-ото Народно събрание, след

НС ще обсъжда редица важни закони в последните си дни 


Започват да текат последните дни на 48-ото Народно заседание, откакто през вчерашния ден президентът разгласи, че ще го разпусне на 3 февруари. Днес депутатите би трябвало да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правосъдната власт.

Промените в Гражданско-процесуалния кодекс също влизат в дневния ред на Народното събрание за дефинитивно приемане. Депутатите ще обсъдят и промени в Закона за медиацията.

С измененията в Гражданско-процесуалния кодекс заповедното произвеждане става електронно. Дигитализирани стават и актовете на съда, като по този ред ще се преглеждат претенции за отсъждане на вземания, които длъжникът не оспорва.

С поправките в Закона за правосъдната власт се укрепва ролята на Инспектората към Висшия правосъден съвет за предварителна защита и противопоставяне на корупцията, като му се дава опция да насочва оферти пред съответните колегии за прецизиране на етичните правила.

На първо гласоподаване ще бъдат разисквани промени в Закона за защитата и въоръжените сили, които уреждат присъединяване на въоръжените сили на територията на страната и регламентира процеса по реализиране на оперативното управление и периода, когато извършват задания зад граница.

Депутатите би трябвало да решат и дали страната ни ще усили акционерното си присъединяване в капитала на Черноморската банка за търговия и развиване.

www. dnes. bg

Източник: struma.comКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg