Заможните хора у нас са внесли данъци върху доходите за ...

Заможните хора у нас са внесли данъци върху доходите за

Ето колко данъци са платили заможните българи

Заможните хора у нас са внесли налози върху приходите за близо 600 млн. лв. за 2020 година. Това излиза наяве от писмен отговор на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на въпрос, заложен от народния представител от Българска социалистическа партия Крум Зарков, оповестен на уеб страницата на Народното събрание.
Броят на лицата у нас с годишна данъчна основа над 120 000 лв., за които е заявен налог върху приходите на физическите лица през 2020 година, възлиза на 18 018 души по данни на Националната организация за приходите. Общата сума на заявения налог за обсъжданата година доближава 586.8 млн. лв., излиза наяве от писмения отговор на финансовия министър.

Данните са на база Декларация пример 1 и от подадените годишни данъчни заявления по член 50 от Закона за налозите за физическите лица за 2020 година, като са настоящи към 22.12.2021 година.

Трябва да се означи, че годишната данъчна основа не съставлява наложително цялостния размер на приходите на обещано лице, защото родното законодателство планува разнообразни данъчни облекчения и понижаване на облагаемия приход с друг % разноски за активността според от източника.

Годишната данъчна основа се дефинира за всеки източник на приход поотделно и съставлява облагаемия приход от съответния източник, понижен с посочените в закона осигурителни вноски.

От писмения отговор излиза наяве още, че през 2020 година 155 342 лица, избрани с неповторим идентификатор, са платили налог върху приходи от дивиденти и ликвидационни дялове в размер на 314.6 млн. лв..

Източник: fakti.bg