Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова откри втората

...
Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова откри втората
Коментари Харесай

Министър Петкова: За постигането на конкурентна икономика България се нуждае от политики, които да осигуряват повече инвестиции и технологични иновации

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова откри втората Годишна среща на Съвета за стопански разбори. В качеството си на негов ръководител, тя открои значимата му роля в процеса на консултиране и подкрепяне на българското държавно управление при създаването на политики и привличане на вниманието към значими обществено-икономически и обществени проблеми.

„ Този съвещателен орган се утвърди като доста скъп инструмент, чиято експертиза ни оказва помощ да проучваме провокациите, пред които е изправена стопанската система на страната и да формулираме съответни отговори въз основата на данни, изчерпателен разбор на разнообразни разновидности на политики ", съобщи Петкова на срещата в аулата на Софийския университет „ Св. Климент Охридски ". Тя акцентира, че за постигането на конкурентна стопанска система, страната ни се нуждае от политики и принадлежности, които да обезпечават повече вложения, софтуерни нововъведения и браншове с по-висока добавена стойност. За основаването на удобна институционална рамка, предвидимост и бистрота за тях спомагат анализите на Съвета. „ Реформите за реализиране на резистентен напредък и по-висока продуктивност наложително би трябвало да обезпечават постоянна бизнес среда, дейно работеща пазарна стопанска система и институции ", добави финансовият министър.

Людмила Петкова съобщи, че е належащо да продължат напъните в битката с неофициалната стопанска система, нелоялната конкуренция, предотвратяването на укриването и невнасянето на налози и отклонението от данъчно облагане, което ще се реализира посредством цифровизация на стопанската система и на административните процеси.
Съветът за стопански разбори се състои от интернационално приети икономисти с неоспорим научен престиж, които правят оценка провокациите пред българската стопанска система и да вършат оферти за политики за справяне с тях. Основната цел на мненията му е да подкрепя органите на държавна власт при вземането на стратегически решения за икономическото развиване, както и да бъде осведомено българското общество за водещите стопански тематики.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР