Загубите доминираха по пазарите на акции от двете страни на

...
Загубите доминираха по пазарите на акции от двете страни на
Коментари Харесай

Пазарите на акции в Европа и САЩ под влиянието на спадащата инфлация в последната седмица на септември

Загубите преобладаваха по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк през отминалата седмица (25-29 септември). За разлика от Българската фондова борса (БФБ), където три от четирите показателя приключиха в „ зелената зона “, откакто преди този момент три следващи седмици се понижаваха. Така трендът в София още веднъж се размина с пазарите на акции в Западна Европа и Съединени американски щати.             Още по тематиката Финанси 24 сеп 2023 Финанси 17 сеп 2023 Седмицата, в която пазарите на акции бяха под въздействието на последните данни за инфлацията, сподели, че наклонността за закъснение на растежа на потребителските цени се резервира както в еврозоната, по този начин и в Съединени американски щати. Пазарните участници реагираха положително и главните показатели затвориха с покачвания в петък в еврозоната и до обед на „ Уолстрийт “, само че не им доближи време, с цел да компенсират насъбраните загуби от предходните сесии от началото на седмицата. Според предварителните данни на Евростат (статистическата работа на ЕС) потребителските цени в еврозоната през септември са забавили своя растеж до 4.3% на годишна база от 5.2 на 100 през август и е на най-ниското ниво от две години. Предния ден, на 28 септември, и Бюрото за стопански разбори към Министерството на търговията на Съединени американски щати разгласи Основния ценови показател на разноските за персонално ползване (PCE), който изключва потребителските цени на храните и силата, и е желан от Федералния запас (Фед-централната банка на САЩ) измерител на инфлацията. PCE се е повишил през август с 0.1% - най-бавния ритъм на повишаване от края на 2020 година, като в номинално изражение персоналните разноски са се нараснали с 0.4% през август. Последните данни (за еврозоната и за САЩ) съгласно „ Ройтерс “, са значима причина двата регулатора – Европейската централна банка (ЕЦБ) и Фед да се откажат да усилват главните си лихви на идващите съвещания през октомври, на което мощно се надяват вложителите. Фед стори това и на септемврийското си съвещание (20 септември), за разлика от ЕЦБ, която увеличи с нови 0.25 % трите си лихви на 14 септември, освен това за 10-ти следващ път. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, обаче, сподели тогава на конференция, че идващото съвещание може да е първото, в което лихвите да не се трансформират и даже да бъдат понижени, само че всичко зависи от инфлацията. Известен ужас измежду пазарните участници на „ Уолстрийт “ в Ню Йрк в края на седмицата бяха договарянията в Конгреса на Съединени американски щати за дълга на страната и възможното блокиране на активността на държавното управление и държавните служби и организации. На това, съгласно анализатори, се дължи спадът на показателите в Ню Йорк и в петък, като се изключи софтуерния Nasdaq. Но както се случва в последно време, казусът беше краткотрайно решен в последния вероятен миг. В среднощ Конгресът одобри законопроект за финансиране за още 45 дни и предотврати блокирането на държавните разноски, само че откакто пазарите в Съединени американски щати бяха към този момент затворили. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати Втора поредна седмица (25-29 септември) на фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк преобладаваха загубите. Седмичната равносметка демонстрира, че всички национални измерители в Западна Европа завършиха с намаления сред 0.52% и 1.03 на 100. Общият европейски показател на най-големите компании в района Stoxx Europe 600 приключи със спад от 0.67%. От националните знаци на „ сините чипове “ с най-силно намаляване записва немският DAX (-1.03%), следван от италианския FTSE MIB (-0.81%), английския FTSE 100 (-0.78%), френския САС 40 (-0.52%), испанския IBEX 35 (-0.49%). На „ Уолстрийт “ в Ню Йорк още веднъж и трите показателя приключиха седмицата на „ алено “. Най-голямо намаляване регистрира индустриалният Dow Jones (-1.34%), следван от необятният S&P 500 (-0.74%) и софтуерния Nasdaq (-0.08%). Седмичната равносметка за БФБ През отминалите пет работни дни (25-29 септември) търговията на БФБ изцяло се размина с низходящия тренда на тържищата в Западна Европа и в Ню Йорк. На борсата в София три от четирите показателя приключиха с покачване, а единствен със спад завърши секторният BG REIT (-0.44%). На върха, с най-голямо седмично покачване се изкачи българският индикатор на „ сините чипове “ SOFIX (+1.97% по отношение на намаляване с 0.61% в миналата седмица), следван от необятния BG BX40 (+1.39% след спад с 0.44% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (+0.82% след най-малък спад ат 0.02% в миналата седмица). БФБ с по-висок седмичен оборот по отношение на предходната по-кратка работна седмица (18-21 септември), при осъществени 1 672 покупко-продажби с 5 255 925 лота за 46 367 480 лв., по отношение на 1 321 покупко-продажби с 6 609 697 лота за 34 230 162 лев или с 351 покупко-продажби и 23 137 218 лв. повече, само че с 1 353 772 лота по-малко. Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 16 сдружение, до момента в който в миналата бяха 21 сдружения, като шест от тях записаха седмичен оборот над 1 млн. лв. или общо за 16-те сдружения 44121 940 лв.. С максимален седмичен оборот завърши Синтетика АД (SYN) с 8 покупко-продажби за 19 191 263 лв., следвано от Кей Би Агро Индъстри ЕАД (KBAB) с 2 покупко-продажби с облигации на сдружението за 8 858 850 лв., Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 37 покупко-продажби с акции за 3 428 971 лв., Златен лев Холдинг АД (HLEV) с 26 покупко-продажби с акции за 3 240 362 лв., Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) с една договорка за 2 337 740 лв., Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 10 покупко-продажби за 1 023 500 лв., Топливо АД (TOPL) с 12 покупко-продажби за 855 694 лв., Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) със 70 покупко-продажби за 692 950 лв., Софарма АД /варанти/ (SFAW) със 102 покупко-продажби за 586 466 лв., Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 4 покупко-продажби за 508 200 лв., Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със 102 покупко-продажби за 504 236 лв., Сила Холдинг АД (HSI) с 4 покупко-продажби за 499 800 лв., Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) с една договорка за 499 801 лв., Софарма АД (SFA) с 231 покупко-продажби за 491 162 лв., Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 6 покупко-продажби за 427 273 лв., Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с една договорка за 340 985 лв., Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 44 покупко-продажби за 333 435 лв., американската Tesla Inc. (TL0) с 5 покупко-продажби за 154 019 евро (301 230 лева). 16-те най-оборотни излъчвания образуват 95.16% от седмичния оборот на БФБ . След като три от четирите показателя приключиха с покачване, търгуваните печеливши акции са повече от губещите при съответствие 40% за печелившите към 38% за губещите и 22 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията като % повече са за печелившите: при размерите в лв. (19% за печелившите към 17% за печелившите и 64 на 100 без промяна), при излъчванията (40% за печелившите към 38% за губещите и 22 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (60% за печелившите към 32% за губещите и 8 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ* Седмичният обзор (25-29 септември) демонстрира, както към този момент посочихме, че три от четирите показателя са с покачване: - при SOFIX е регистриран най-големия растеж измежду показателите с 1.97% след намаляване с 0.61% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 561 821 лота за 1 840 230 лв. по отношение на 2 062 449 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистрирано покачване с 1.39% след спад с 0.44% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са осъществени покупко-продажби с 561 821 лота за 7 475 764 лв. по отношение на 3 857 357 лв. в миналата седмица; - при BGTR 30 е записано най-слабото покачване с 0.82% измежду намаляване единствено с 0.02% в миналата седмица, при осъществени покупко-продажби с 30-те акции, включени в измерителя, с 2 489 450 лота за 27 560 584 лв. по отношение на 5 340 249 лв. седмица по-рано; - секторният BG REIT е единственият със загуба от 0.44% след покачване от 0.95% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби със 168 271 лота за 1 185 597 лв. по отношение на 5 606 868 лв. седмица по-рано. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група излиза Атоменергоремонт АД (ATOM) с покачване от 15.20% и седмичен оборот от 15 лв., при последна цена от 7.200 лева./акция и пазарна капитализация от 110 557 008 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) с повишаване от 10.06% и седмичен оборот от 343 лв., при последна цена от 0.985 лева./акция и пазарна капитализация от 24 731 784лева; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) с растеж от 9.68% и седмичен оборот от 26 лв., при последна цена от 1.700 лева./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева; Софарма АД (SFA) с растеж от 6.56% и седмичен оборот от 491 162 лв. при последна цена от 7.180 лева/акция и 967 848 915 лв. пазарна капитализация; - Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) с повишаване от 8.48% и седмичен оборот от 2 337 740 лв., при последна цена от 35.800 лева./акция и пазарна капитализация от 3 357 109 лв.. Топ 5 на най-губещите акции Начело в тази група излъчвания е китайската компания за електронна търговия JD.com Inc. (013A) с намаляване от 24.38% и 11 923 евро (23 319 лева) седмичен оборот, при последна цена от 27.600 евро/акция**; - Златен лев Холдинг АД (HLEV) със спад от 9.72% и седмичен оборот от 3 240 362 лв., при последна цена от 2.600 лева./акция и пазарна капитализация от 16 853 096 лева; - БГ Агро АД (BGAG) със загуба от 8.85% и седмичен оборот от 24 906 лв., при последна цена от 1.030 лева/акция и пазарна капитализация от 41 568 163 лева; - Риъл Булленд АД (RBL) с намаляване от 8.33% и седмичен оборот от 25 318 лв., при последна цена от 1.100 лева./акция и пазарна капитализация от 5 508 164 лева; - М+С хидравлик АД (MSH) със спад от 3.51% и седмичен оборот от 52 423 лв., при последна цена от 11.000 лева/акция и пазарна капитализация от 433 897 200 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (25-29 септември) с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) са осъществени покупко-продажби с 60 акции за 753 лв. на 25 септември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 12.550 лева./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) е осъществена една договорка със 7 акции за 50 лв. на 25 септември, след което цената им се е повишила с 15.20%, при последна цена от 7.200 лева./акция и пазарна капитализация от 110 557 008 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) са осъществени две покупко-продажби с 350 акции за 343 лв. на 28 септември, след което цената им е повишена с 10.06%, при последна цена от 0.985 лева./акция и пазарна капитализация от 24 731 784 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е бира на 15 септември с 285 000 акции за 498 750 лв., след което цената им се е намалила с 0.57 % при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 21 063 акции за 20 333 лв., след което цената им се е повишила с 1.05%, при последна цена от 0.960 лева./акция и пазарна капитализация от 17 624 495 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) е осъществена една договорка с 23 800 акции за 499 800 лв. на 25 септември, след което цената им се е повишила с 3.96%, при последна цена от 21.000 лева./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лв., след което цената им не се е променила; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са осъществени две покупко-продажби с 219 990 акции за 340 985 лв. на 25 септември, след което цената им се е повишила 3.33 %, при последна цена от 1.550 лева./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) са осъществени покупко-продажби с 15 акции за 26 лв. на 25 септември, след което цената им се е повишила с 9.68%, при последна цена от 1.700 лева./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 5 септември с 93 акции за 335 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 3.600 лева./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лв., след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лв. номинал за облигация. *Оборотът на четирите показателя е друг от общия за седмицата, защото има излъчвания, които са включени допълнително от един показател, само че има и доста излъчвания, които не са включени в нито един от 4-те индекса; **За задграничните излъчвания, попадащи в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света. Обзорът е оповестен първо на.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg