За идея за създаване на Българска платформа за колективни действия

...
За идея за създаване на Българска платформа за колективни действия
Коментари Харесай

Бизнесът иска създаване на платформа за колективни действия у нас

За концепция за основаване на Българска платформа за групови дейности (BCAP) оповестиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Инициативата е на Базелския институт за ръководство. поддържа основаването на. Тя цели възстановяване на процесите на възлагане на публични поръчки  в страната. Подкрепена е от АИКБ, Американската комерсиална камара и Българо-швейцарската комерсиална камара.

Платформата е показана на събитието, намерено от кмета на София Васил Терзиев, зам.-министъра на финансите Мартин Дановски, посланика на Съединени американски щати у нас Кенет Мертен и координатора по световната битка с корупцията в Държавен департамент на Съединени американски щати Ричард Нефю.

От АИКБ показват, че капацитетът на груповите дейности за подсилване честността на бизнеса и държавното управление и за възстановяване изискванията за лоялна конкуренция се признава от от ден на ден водещи интернационалните организации и стандарти като Препоръката на Организацията за икономическо съдействие и развиване (ОИСР) за битка с подкупите от 2021 година, Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и раз за многонационалните предприятия за отговорно бизнес държание от 2023 година, Политическият документ на Б20 за честност и сходство от 2022 година и няколко български национални тактики и проекти за деяние за битка с корупцията.

По време на събитието под надпис " Ролята на Blue Dot Network в насърчаването на групови дейности " са коментирани опциите с платформата да се добави резултатът от други начинания за групови дейности в България като Механизма за обявяване на високо равнище (High-Level Reporting Mechanism, HLRM), с цел да се увеличи доверието сред заинтригуваните страни, да се усъвършенства средата за вложения в стратегически значими инфраструктурни цели и тяхната резистентност. Никола Алока, ръководител на Комитета срещу корупцията в бизнес организацията на Организацията за икономическо сътрудничество и раз - BIAC, показа опита на Италия и ролята на BIAC в повишение на интегритета и стандартите за битка с корупцията.

Ръководителят на секретариата на Blue Dot Network Едуин Лау описа за капацитета на мрежата за световно узаконяване на вложения в качествена инфраструктура. " Сертификацията на един подобен план е явен сигнал за вложителите и другите заинтригувани страни, че плановете са устойчиви, транспарантни и стопански ефикасни ", изясни той.

От своя страна ръководителят на Васил Велев изрази убеденост, че Българската платформа за групови дейности ще помогне за справяне с проблеми като нередностите с публични поръчки и ще понижи капиталовия риск. " За да успеем да се противопоставим на корупционните практики, включително и на тези в публичните поръчки, е значимо бизнеса да бъде притеглен посредством браншовите си организации и посредством представителните си работодателски организации в подготовката на дизайна на търговете. Blue Dot Network (BDN) е една такава съществуваща към този момент опция. Към нея би трябвало да прибавим Механизма за обявяване на високо ниво ", разяснява той.

Според Велев би трябвало да се обърне внимание на няколко евентуални риска като опцията докладването на нарушавания да е демонстрация на нелоялна конкуренция или да се употребява за рекет. Той уточни като образец с така наречен " зелен рекет " при обществените търгове. По думите на Васил Велев често търгове се апелират без да има нередности към тях за полза за обжалващия или заради неполучена такава. Той сподели още, че би трябвало да бъде избегната и заплахата от " позлатяване ", от ненужни регулации и административни тежести, които се случват постоянно у нас и пострадал е дребния и междинния бизнес. Велев добави, че корупцията не е там.

Той съобщи също, че България е пропуснала да кандидатства за узаконяване на плана за създаване на нови нуклеарни мощности посредством BDN , евентуално в това число поради сертификационните периоди. " Но узаконяване можем да създадем за втория максимален план - модернизацията на Топлофикация-София. Така ще сме сигурни, че ще има интерес към него от компании и вложители, които могат да го осъществят най-добре ", обърна се Велев към Васил Терзиев.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР