Внушителните 69,20% от компаниите у нас подкрепят и популяризират използването

...
Внушителните 69,20% от компаниите у нас подкрепят и популяризират използването
Коментари Харесай

70% от българските компании подкрепят използването на изкуствен интелект на работното място

Внушителните 69,20% от фирмите у нас поддържат и разпространяват потреблението на принадлежности с изкуствен интелект на работното място. Това излиза наяве от изследване на кариерната платформа Kaderabotim.bg , част от интернационалната група WhereWeWork.com , която участва в 14 страни в района.

Основните аргументи за позитивната настройка към изкуствения разсъдък (AI – Artificial Intelligence) измежду българските работодатели са упованията, че той ще понижи натовареността на чиновниците и ще им спести време (45,87%), както и че ще спомогне за автоматизиране на някои задания, което ще ограничи потребността от външни снабдители (37,03 процента). Други 3,06% от участниците в изследването обаче показват, че чакат AI инструментите да понижат наемането на нови чиновници.

Проучването е извършено сред 15 май и 5 юни тази година посредством интервюиране на 5250 HR специалисти, 80% от които работят за компании с над 100 чиновници в Румъния, Молдова, Унгария, Гърция и България. Любопитно е да вземем за пример, че позитивната настройка към потреблението на AI принадлежности на работното място е най-висока у нас, като за съпоставяне в Унгария тя е 62,33%, в Румъния – 54,57%, в Гърция – 41,27%, а в Молдова едвам 31,54% от участващите HR експерти дават отговор утвърдително.

Сред участниците в изследването най-вече съставляват организации с над 250 чиновници (44,51%), следвани от тези с сред 101 – 250 чиновници (34,20%), а минимум са работещите в компании с по-малко от 100 души личен състав – едвам 21,29 %. Най-много участници са от сегмента на осведомителните и информационни технологии (14,84%), следвани от тези в аутсорсинга на бизнес процеси (13,36%), ритейла (12,23%), банките, застраховането, пенсионното обезпечаване и други финансови услуги (11,89%), както и здравните услуги (11,10 процента).

На въпроса „ Как очаквате работата и обществото да бъдат повлияни в бъдеще от създаването на принадлежности с изкуствен интелект? “ най-вече (42,81% от запитаните) чакат тези принадлежности да покачат качеството на работа. 29,22% от своя страна предвиждат, че изкуственият разсъдък ще улесни работата на чиновниците и ще спомогне за развиването на обществото, до момента в който други 18,23% считат, че въздействието на AI инструментите ще е положително, само че единствено в случай че вземем нужните ограничения, с цел да подпомогнем еволюцията на работните места. Едва 9,40% от запитаните HR експерти у нас показват безпокойствие по отношение на навлизането на сходни технологии и тяхното въздействие върху пазара на труда и обществото като цяло.

Участниците от България показват максимален оптимизъм в това отношение, като за съпоставяне едвам 28,31% от гърците, 18,23% от румънците, 16,03% от унгарците и 11,44% от молдовците са на мнение, че AI инструментите ще покачат качеството на работа в фирмите им. Най-големи песимисти пък са молдовските HR експерти, като цели 41,18% от тях са оповестили, че са обезпокоени от навлизането на изкуствения разсъдък на работното място. При румънските представители този индикатор е 36,34%, при унгарските – 33,87%, а при гръцките – 22,43% %.

Едва 19,71% от българските участници в изследването на Kaderabotim.bg са показали, че употребяват характерни AI принадлежности за ръководство на човешки запаси. Цели 48,36% са дали отговор отрицателно на този въпрос, а останалите 31,94% са показали, че не употребяват такива „ към момента “. Сред далите отговор положително най-предпочитаният изкуствен интелект предстоящо е ChatGPT (83,24%), следван от характерни HR приложения (9,17%), Midjourney (8,04%), QuillBot (6,12%) и Character.AI (3,28%), а 10,19% са дали отговор, че употребяват лично решение.

58,10% от участниците в изследването са декларирали, че в представляваната от тях компания чиновниците употребяват принадлежности с изкуствен интелект, 17,21% са дали отговор отрицателно, а 24,69% са показали, че работещите във компанията „ към момента “ не употребяват такива технологии.

34,43% от респондентите у нас са обмисляли опцията за осъществяване на образование на екипа в областта на AI. Този индикатор е над два пъти по-висок в Унгария – 73,34%, в Румъния той е 36,34%, в Гърция – 32,81%, а в Молдова – 21,73 %.

На въпроса по какъв начин можем да подсигуряваме, че изкуственият разсъдък ще бъде употребен отговорно и етично на работното място, 38,17% от запитаните показват, че би трябвало да се обезпечи бистрота и отчетност при използването му. Според други 25,93%, решението е в основаването на ясни насоки за работа с AI принадлежности в компанията, а 20,05% подчертават върху потребността от отбрана на данните.

Най-голям брой участници в проучването (63,99%) са уверени, че работодателят е този, който би трябвало да е виновен за метода, по който изкуственият разсъдък оказва въздействие на работното място. 18,23% считат, че това е работа на институциите, 14,27% по-скоро виждат водещата роля на гражданското общество, а едвам 3,06% показват, че отговорността е в чиновниците.

“През последните две години, с появяването на ChatGPT, се приказва доста за въздействието на изкуствения разсъдък върху пазара на труда. Въпреки това, нашето изследване демонстрира, че HR експертите не употребяват задоволително изкуствения разсъдък в активността си, че използването на принадлежности не е максимизирана заради неналичието на образование и че доста организации нямат съответен проект за усъвършенстване на работата с такива решения. Затова се надяваме да забележим повече дейности от компании в това отношение скоро. ” – показва Костин Тудор, създател и основен изпълнителен шеф на Wherewework.com с посланичество в България под името Kaderabotim.bg .

Kaderabotim.bg е част от мрежата WhereWeWork.com – онлайн платформи за развиване на Employer Branding и набиране на личен състав, една от най-важните в районите на ЦИЕ и MENA, с над 2 милиона чиновници в района. Чрез своите платформи мрежата WhereWeWork.com има за цел да обезпечи бистрота на пазара на труда в 14-те страни, в които оперира, като дава информация и принадлежности както за чиновници, по този начин и за компании. Платформата се основава на логаритми за машинно образование и систематизирани потребителски данни, с цел да съпостави ползите на претендентите на пазара на труда с тези на работодателите.
Източник: novinionline.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР