Visa представи цялостна платформа в помощ на малките и средните

...
Visa представи цялостна платформа в помощ на малките и средните
Коментари Харесай

Visa стартира бизнес хъб в помощ на малкия и средния бизнес

Visa показа цялостна платформа в помощ на дребните и междинните предприятия (МСП), с цел да подкрепи развиването и дигитализацията им. Платформата дава на актуалните и бъдещите притежатели бизнес насоки, решения, специфични предложения и потребна информация. В рамките на платформата са показани преимуществата и удобствата на дебитните и кредитните типичен и Premium бизнес карти на Visa, които дават благоприятни условия за усъвършенстване финансовите интервенции и счетоводството на компаниите. На „ Visa бизнес хъб “ МСП могат да открият извънредни отстъпки и предложения посредством които да усъвършенстват бизнесите си. Предлагат се разнородни промоционални благоприятни условия, както на локално равнище, по този начин и в световен обсег за необятен подбор от услуги и артикули. Платформата съдържа практична информация за стъпките при основаване и насърчаване на бизнес, която е от изгода както за бъдещи, по този начин и за към този момент одобрени бизнесмени. На нея могат да се открият също публични данни за макроикономическите индикатори, както и значими дати за компаниите. “Разбираме жизненоважната роля на дребните бизнеси за нашата стопанска система и се ангажираме да поддържаме техния напредък и запазването на конкурентоспособността им. В България МСП способстват за близо 76% от общата претовареност и за 65% от добавената стойност в стопанската система по данни на Министерството на нововъведенията и растежа от август 2022 година Петдесет % от общия експорт на страната се прави от МСП, които съставляват 98% от всички фирми-износители в България. В същото време те не престават да се сблъскват с провокации при внедряването на цифрови технологии, а ние от Visa сме наясно, че е належащо да се вършат непрекъснати вложения и да се форсира тяхното развиване, “ сподели Красимира Райчева, управител на Visa за България. Изследване на „ Алфа Рисърч “ по поръчка на Visa, демонстрира, че болшинството от бизнесите разполагат с корпоративни банкови карти (79%), от тях 66% са Visa бизнес карти. Най-често компаниите ги използват за покупката на артикули и услуги във физически магазини (60%), на гориво (53%), онлайн заплащания за артикули и първични материали (47%) и разплащания с сътрудници в страната (41%). Между 20 и 38 на 100 варира делът на компаниите, ползващи Visa Business картите си за резервации на хотели и билети, заплащане на сметки за комунални услуги и на консумация в заведения и заведения за хранене. Теглене на пари в брой е рядко срещано и едвам 6% от компаниите заявяват, че имат тази процедура.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg