Въвеждат такса “електромер за домакинствата в България, тоест битовите потребители

...
Въвеждат такса “електромер за домакинствата в България, тоест битовите потребители
Коментари Харесай

Дерат ни кожата с нова такса за тока

Въвеждат такса “електромер ” за семействата в България, т.е. битовите консуматори ще заплащат даже да не използват електрическа енергия.

Около тази концепция се сплотиха представители на електроразпределителните сдружения и на КЕВР по време навън съвещание на енергийния регулатор за цените на тока за бита. Остава единствено да бъде конкретизирано по какъв начин тъкмо ще бъде избрана новата закрепена такса за семействата.

Зорница Генова от “Електроразпределителни мрежи Запад ” изиска още от 1 юли битовите клиенти да заплащат такса за достъп, която да бъде определяна в киловати дневно или в ампери.

Целта е семействата да заплащат таксата всеки месец, а освен, когато използват електрическа енергия. Въвеждането на таксата е навременно поради идната либерализация на пазара на електрическа енергия за семействата, разяснява Зорница Генова.

Щерю Радев от “Електроразпределение Юг ” също изиска да бъде въведена такса за битовите консуматори, която да не зависи от потреблението на електрическа енергия.

От импортираното в КЕВР заявление излиза наяве, че от “Електроразпределение Юг ” желаят битовите клиенти да заплащат такса за достъп, която да бъде идентична за всеки месец от годината и да бъде плащана за всеки електромер.

Подкрепям въвеждането на цена за достъп за битовите консуматори на база присъединена мощ, разяснява Александър Йорданов, член на КЕВР. Но той посъветва енергийните оператори да синхронизират метода си за установяване на новата такса за достъп до мрежата.

В момента семействата заплащат такса за достъп и транспорт на електрическа енергия, която се дефинира на база на потреблението. Тоест заплащат единствено, когато използват ток.

Ако новата такса бъде въведена, за ток всеки месец ще би трябвало да заплащат и притежателите на вили, ваканционни парцели и жилища, които се употребяват единствено няколко месеца от годината или даже са необитаеми.

Сега електроразпределителните сдружения (ЕРП-та) желаят да ги накарат да заплащат такса “електромер ”.

На същото съображение от хората може да бъде поискано да заплащат винетка даже да нямат автомобил, тъй като съществуването на прекрасен път до даден парцел е причина притежателят на парцела да си купи автомобил.

От работната група към КЕВР, която приготвя отчета за цените на тока от 1 юли, разясниха, че ЕРП-та оферират разнообразни разновидности за установяване на такса за достъп, с което всяко сдружение взема решение личните си проблеми.

ЕРП-то в Западна България взема решение казуса си с съществуването на доста вили в неговата територия, а ЕРП-то в Югоизточна България с растежа на ВЕИ инсталациите.

Трябва да има обединен метод при установяване на таксата за семействата, което може да стане, в случай че през есента трите ЕРП-та излязат с обща позиция. Така таксата може да влезе в действие от 1 юли 2025 година

От предоставените от едно от ЕРП-та данни на КЕВР излиза наяве, че единствено в пет страни от Европейски Съюз хората заплащат и без да използват ток. Това са Австрия, Испания, Италия, Нидерландия и Франция. В останалите над 20 страни от Европейски Съюз няма такава процедура.

От 1 юли 2024 година токът за семействата ще нарастне, само че такса “електромер ” към момента няма да има. Но повишаването на тока от началото на идващия месец може да е по-голямо от първичните планове на КЕВР.

Предложението на КЕВР е цената на тока за бита да нарасне приблизително с 1,39% от 1 юли, като най-голямо е повишаването в Западна България, а в Североизточна България даже е планувано леко намаляване на цената.

Но в случай че до края на юни се резервира наклонността за повишаване на електрическата енергия на свободния пазар, може повишаването на тока за бита да е по-голямо, разясниха от работната група на КЕВР.

Източник: vijti.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР