Въвеждат шест нови пътни знака, които ще указват и регулират

...
Въвеждат шест нови пътни знака, които ще указват и регулират
Коментари Харесай

Въвеждат шест нови пътни знака

Въвеждат шест нови пътни знака, които ще указват и контролират придвижването по пътищата, оповестиха от министерството на районното развиване и благоустройството.

Промените са написани в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

Новите пътни знаци са от разнообразни групи.

В група „ Г “ се вкарват знак Г14б „ Край на наложителен път единствено за велосипедисти “, Г15б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци “ и Г16б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “. С тях ще се отбелязва краят на деяние на пътните знаци Г14а „ Задължителен път единствено за велосипедисти “, Г15а „ Задължителен път единствено за пешеходци “ и Г16а „ Задължителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “. 

Мястото е доста натоварено и има риск от произшествия, споделят хората в региона

В група „ Д “ се вкарва нов знак Д28 „ Паркирай и пътувай “, който ще се употребява за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и са премине към превоз от постоянните линии за публичен транспорт на пасажери. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група " Ж " се вкарват знаци в помощ на велосипедистите - Ж25.1 „ Номер на велосипеден маршрут по интернационалната подредба “ и Ж25.2 „ Номер на велосипеден маршрут по националната подредба “. Те ще се слагат за обозначаване на номера на велосипедни направления, включени в туристически и велосипедни карти за разпространение на велосипедния и различния туризъм.

Вижте какво откри инспекцията

Наредбата регламентира и придвижването на водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство. Така знак А20 „ Велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство “ ще се употребява и за сигнализиране на пътен сектор, в който велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство навлизат или пресичат платното за придвижване.

Пътен знак В9 „ Забранено за велосипедисти “ пък наложително ще се слага на пътен сектор, до който паралелно или в непосредствена непосредственост е устроена специфична алея за велосипедисти и водачи на самостоятелно електрическо транспортно средство.

По думите им „ тръгваш за Сливен, оказваш се в Хасково “

Определя се и нов стандарт за цветност и коефициент на бляскавост денем, и назад отражение през нощта. Това ще способства доста за сигурността на придвижване и сигурността на пътуващите и възстановяване качеството на настоящата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците.

Наредбата влиза в действие 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.

Източник: btvnovinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР