Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд

...
Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд
Коментари Харесай

ВАС остави Методи Байкушев за кмет на Благоевград

Върховният административен съд остави в действие решението на Административен съд – Благоевград, обвързвано с избора за кмет на община Благоевград. (Видеото е архивно.)

Производството пред първоинстанционния съд е формирано по отношение на оборване на решение на Общинска изборна комисия - Благоевград, с което са оповестени резултатите от гласуването за кмет на община Благоевград, при творби на 05.11.2023 година втори тур на изборите за кмет на община Благоевград, и за кмет е разгласенВърховните магистрати одобряват, че първоинстанционният съд е удостоверил оспореното решение на ОИК -Благоевград, като се е произнесъл по всички доводи на оспорващата страна за позволени нарушавания на изборния развой. Административен съд – Благоевград се е позовал на константна процедура на Върховен административен съд и на Конституционния съд, която обрисува предметния обсег на доказване в произвеждане по оборване на избирателен резултат. По отношение на недоволството, че са дописвани лица изборните описи, съдът се е позовал на осъществената инспекция от Групово дело „ ГРАО “. Тя е открила че погрешно са позволени да гласоподават едвам четири лица, което по никакъв метод не може да окаже въздействие във връзка с оповестения избирателен резултат.

Според Върховен административен съд анулирането на извършени избори не следва да се позволява по чисто официални претекстове и е непропоционална мярка при недоказване в задоволителна степен на засягане на изборни права. Следва да се има поради, че поредната процедура на Конституционния съд на Република България и на Върховен административен съд е в синхрон и с признатите от Европейската комисия за народна власт посредством право /Венецианската комисия/ наставления в региона на изборите и обяснителния отчет, който ги прецизира.

При по този начин образуваната правосъдна процедура, в производството по оборване на избирателен резултат, оспорващата страна следва да откри по безспорен метод, че нарушаванията са от същественост да трансформират изборния резултат. Релевираните от касационния жалбоподател нарушавания касаят точно позволени механически нарушавания, които по никакъв метод не са в положение да трансформират изборния резултат, като преодолеят разликата сред двамата претенденти.Касационната инстанция приема, че първоинстанционният съд вярно е отказал да се произнесе по методическите инструкции на ЦИК и на решение на Министерството на електронното ръководство за засвидетелствуване на техническите устройства за гласоподаване. Освен, че според константната правосъдна процедура инцидентния правосъден надзор е неприемлив, в тази ситуация случайно се оспорват актове, издадени от органи, които не са страна в производството, а и реда за оборване на общите актове е друг от реда, по който се оспорва самостоятелния административен акт, с който е разгласен изборния резултат.

Решението по административното дело е дефинитивно.

Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в 
Източник: vesti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР