В този наръчник ще намерите всичко, което амбициозният мениджър иска

В този наръчник ще намерите всичко, което амбициозният мениджър иска ...

Излезе ценен наръчник за всеки амбициозен мениджър - slava.bg

В този наръчник ще намерите всичко, което амбициозният мениджър иска да знае, както и кратки и ясни съвети как да приложите наученото на практика! Мениджърите ежедневно следят за постигането на визията и стратегическите планове на своя екип или компания. В хода на работния процес на тях непрекъснато им се налага да решават множество проблеми, свързани с ръководене на хора и проекти, с противоречия между висшестоящи и подчинени и с провеждането на фирмената политика. Тази книга има за цел да помогне на ръководителите от всички нива на управление, като даде отговори на широк кръг от въпроси, които всеки от тях си задава в даден момент от кариерата си. С помощта на „Малка книга за големите въпроси в мениджмънта“ вие ще научите: как да делегирате ефективно, да взимате по-добри решения и да провеждате по-продуктивни срещи; как да мотивирате служителите си и да определяте цели за себе си и за тях; Какво да направите, за да се изпълняват проектите в срок и в рамките на бюджета; как да се усъвършенствате в общуването с клиенти и снабдители, както и много други крайно необходими управленски знания и умения....

Източник: slava.bg