В сградата на Община Русе се проведе значимото първо заседание

...
В сградата на Община Русе се проведе значимото първо заседание
Коментари Харесай

От образование до здравеопазване: Русе съставя план за детето

В постройката на Община Русе се организира значимото първо съвещание за 2024 година на Комисията за детето, където беше направен упорит проект за деяние, ориентиран към възстановяване на изискванията и отбраната на децата в общината. Събитието акцентира ангажираността на локалната власт и неправителствените браншове към разнообразни значими аспекти, свързани с благополучието на децата, в това число обществени услуги, обучение, опазване на здравето и отбрана от злоупотреби .

Заместник-кметът и ръководител на комисията Енчо Енчев откри съвещанието, което видя присъединяване на голям брой значими посетители и лектори . Особено внимание бе обърнато на самодейността „ Заедно да спасим децата и Русе от дрогата “, показана от Румен Николаев. Той акцентира сериозността на наркотичния проблем измежду младежите и подчертава върху смисъла на предварителната защита и публичната поддръжка за битката с този наболял въпрос.

Заседанието бе и платформа за показване на положителни практики и специфики в работата с уязвими групи деца . Рейхан Аблеким, шеф на Кризисния център за непридружени деца, и Мария Йорданова от Дневния център за деца и младежи с увреждания „ Мечо Пух “, споделиха своя опит и провокации в тази сфера. Сдружение „ РАЛИЗ-БАЛИЗ “ насочи вниманието към екранната взаимозависимост и нейните последствия за децата с увреждания, наблягайки значимостта на обществената услуга като заинтригувана страна в процеса на ограничение на риска .

Създаването на Комисията за детето, настояща според Закона за протекция на детето, и включването в нея на представители от необятен набор институции, акцентира груповия метод към провокациите , свързани с детето. Този мултидисциплинарен метод е от значително значение за построяването на ефикасна система за отбрана и поддръжка на децата.

Предстоящото съвещание на комисията през април ще продължи напъните за реализация на заложените цели в проекта за деяние за 2024 година, като по този метод се акцентира непрекъснатата ангажираност към възстановяване на изискванията за живот и развиване на децата в Русе . Очаква се тези старания да допринесат доста за основаването на по-безопасна и стимулираща среда за всички деца в общината.

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР