В рамките на предстоящото изпълнение на проекта Нова дългосрочна грижа

...
В рамките на предстоящото изпълнение на проекта Нова дългосрочна грижа
Коментари Харесай

Община Ловеч с одобрено проектно предложение за 272 000 лева

В рамките на идното осъществяване на плана " Нова дълготрайна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч - Етап 2 - даване на новите услуги " в Ловеч ще се разкрие нова обществена услуга " Център за грижа за лица с психологични разстройства " с потенциал 15 места.

За задачата към този момент е построена подобаваща инфраструктура по различен план, осъществен от Община Ловеч, финансиран по Оперативна програма " Региони в напредък " 2014-2020. Преустроената, оборудвана и обзаведена постройка се намира в двора на Държавна психиатрична болница - Ловеч.

Основните действия по плана са: Подбор и назначение на личен състав, правене на вътрешни правила за активността на услугата и пренасяне на потребителите, Доставка на обзавеждане и съоръжение, Създаване на Център за грижа за лица с психологични разстройства и даване на услугата.

Предвижда се откриване на 12 щатни бройки, разпределени в следните длъжности: 1 шеф, 1 обществен служащ, 1 трудотерапевт, 2 медицински сестри, 6 санитари, 1 огняр/поддръжка. Числеността на личния състав е съобразена с броя и характерните потребности на потребителите, на които ще се дава 24-часова грижа.

В новата услуга ще бъдат настанени 15 консуматори, които са изведени от профилирани институции и
Всичко за Вашата сватба
Държавни психиатрични лечебни заведения, както и лица от общността, чакащи за настаняване, избрани от Агенция за обществено подкрепяне, след направена оценка на потребностите и направен самостоятелен проект на лицата в границите на изпълнявания от Агенцията план по процедура BG05M9OP001-2.038 " Нова дълготрайна грижа за възрастните и хората с увреждания " - Етап 1.Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 272 000 лева Планираната дълготрайност на плана е 16 месеца, от които 12 месеца даване на услугата.

Проектното предложение е в подтекста на цялостния развой за основаване на опция за самостоятелен живот на лица с психологични разстройства посредством даване на качествени, налични и ефикасни междусекторни услуги за дълготрайна грижа, съобразени с действителните потребности на хората в общността. Разработено е в сходство с Плана за деяние за срока 2018 - 2021 година за осъществяване на Националната тактика за дълготрайна грижа и е част от цялостния развой по построяването на различна поддръжка в общността.

Предстои подписване на административен контракт за даване на безплатна финансова помощ сред Управляващия орган и Община Ловеч и пускане на плановите действия.
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg